El preu de la primera matrícula d'un grau a la universitat pública a Espanya pot variar entre 518 a 1.361 euros, depèn de la comunitat autònoma en la qual et matriculis. Una mateixa carrera de l'àmbit de les Arts i Humanitat, entre els graus més accessibles econòmicament, actualment costa més del doble a Catalunya que a Astúries. Així ho revela l'informe 'Preus públics de matrícula: ja està?' de l'Observatori del Sistema Universitari, que analitza el compliment dels acords estatals per reduir el preu dels estudis universitaris. Pel que fa als graus més cars, normalment els científics, Catalunya se situa a la mitjana, mentre que a La Rioja és 1,8 vegades més cara que a Andalusia. L'informe, que analitza la disparitat de preus entre les comunitats, també constata que Catalunya és la comunitat on més s'ha reduït el preu de la primera matrícula d'un grau (1.061 euros), mentre que les navarreses tenen el preu màxim més car (1.283 euros). L'estudi també alerta que amb l'entrada en vigor de la Llei Orgànica del Sistema Universitari (LOSU) la situació encara es pot agreujar. 

Més reducció dels preus a Catalunya

L'informe analitza la situació actual, en la que recorda que s'obre una nova etapa per la desregulació i descoordinació entre comunitats autònomes dels preus públics per matrícula. I és que la Conferència General de Política Universitària deixa de fixar el seu límit i passa a referir-se a un "marc general de contenció o reducció". L'any 2020 es va establir un acord per la reducció dels preus fins aquest curs, en l'informe s'analitza com s'ha produït aquesta reducció en les diferents comunitats. A Catalunya el preu mínim d'un curs de grau en primera matrícula, entre el curs 2019-2020 i l'actual s'ha reduït en 455 euros, en canvi, el màxim ho ha fet en 1.264. Aquestes dades suposen una reducció del 30% pel que fa al preu mínim i d'un 53,3% del preu màxim. Així doncs, Catalunya ha estat la que més reducció ha registrat, seguida de Madrid on tant el preu mínim com el màxim han baixat gairebé un 21%. 

En comparació amb la situació des del curs 2011-2012 fins al 2022-2023 a Catalunya la reducció per al preu mínim ha estat només del 3,6% i la del màxim del 35,7%. En aquest cas, Astúries és la que ha experimentat la reducció més baixa, amb descensos de gairebé el 40%. Amb l'aplicació d'aquestes baixades, a Catalunya una primera matricula en un grau va dels 1.061 als 1.108 euros, mentre que hi ha comunitats autònomes, com Castellà i Lleó, on la diferència va dels 755 als 1.339 euros. En l'acte de presentació de l'informe aquest dimecres, la presidenta de l'Observatori, Vera Sacristán, ha valorat que Catalunya partia d'una posició "molt alta" i per això, malgrat les "grandíssimes" reduccions fetes, ha afirmat que la situació és millor "però no òptima".

Preus dels màsters

L'informe també ha analitzat la situació dels màsters habilitants, és a dir, aquells que són necessaris per exercir una professió. En aquest cas, el preu de la primera matrícula s'havia d'equiparar per aquest curs als preus mitjans de la primera matrícula d'un grau a cada comunitat. L'informe revela que l'acord no s'ha complert totalment. Pel que fa a Catalunya, apunta que això sí s'ha fet, situant-se el preu en els 18,46 euros per crèdit. Els preus d'aquests estudis mostren molta disparitat al conjunt de l'estat amb una diferència que va dels 591 euros als 1.283. A Catalunya la reducció del preu mínim i del màxim ha estat de 622 euros (-35,9%) des del curs 2020-2021. Per altra banda, la UNED és on més han baixat (-51,9%) –tot i que no compleix l'acord-, mentre que a Extremadura, Cantàbria i Castella la Manxa no ho han fet. La presidenta ha apuntat que Catalunya continua tenint dels preus més elevats pel que fa a aquesta tipologia. En concret, és la segona amb el preu més elevat (18,46 euros per crèdit), per darrere de Navarra (21,38 euros).  

L'informe recorda que el 90% dels màsters que s'estudien són no habilitants. Malgrat això, Catalunya forma part de les cinc comunitats on s'ha optat per abaixar els preus i és també la que més ho ha fet, amb una baixada del 60% per al preu mínim en primera matrícula i del 40% per al màxim. En euros, la variació ha estat de 1.659 i 1.106 euros, respectivament. Pel que fa a la disparitat entre comunitats, hi ha diferències de fins a quatre vegades en el preu. Per últim, l'informe de l'Observatori conclou que repetir assignatura és en molts casos "un privilegi per a rics", ja que les administracions apliquen sobrecost al preu de segones matrícules, un càrrec que Catalunya elimina amb els pressupostos aprovats la setmana passada, però que no ha quedat recollit a l'informe. A l'estat, matricular per segona vegada una assignatura de grau pot costar des d'un 36% més (Aragó) fins a més del doble (Madrid).

Els doctorats, més cars a Catalunya

En relació amb els doctorats, Catalunya i Castellà Lleó són les comunitats amb els preus més cars. El preu de la matrícula anual per tutela de doctorat aquest curs és de 401 euros a Catalunya, el mateix preu que a Castella i Lleó, mentre que a Andalusia se situa en els 60 euros. Pel que fa al preu per a la defensa de la tesi, a Catalunya és de 157 euros, situant-se cap a la meitat de la taula. En canvi, Castella la Manxa és la comunitat més cara (260) i Galícia la més barata (117).