El Consorci del Museu de Lleida, el Bisbat de Lleida i la Generalitat recorrerà la sentència del Jutjat de Primera Instància número 1 de Barbastre, que ordena tornar les 111 obres de la Franja a les 43 parròquies de la diòcesi de Barbastre-Montsó d'on provenien.

En el cas del Consorci al·lega que la propietat dels béns correspon al Bisbat de Lleida, per la qual cosa seva ubicació ha de ser necessàriament el Museu de Lleida. A més, creu que el trasllat de béns catalogats com a col·lecció ha de ser autoritzat pel departament de Cultura amb independència de qui sigui propietari, raó per la qual considera que el jutjat envaeix competències de l'administració catalana.

Tribunals eclesiàstics

Per la seva part, el Bisbat de Lleida es mostra en desacord amb el que diu la sentència perquè creu que vulnera els acords signats amb anterioritat amb l'Aragó perquè aquests fan referència a tribunals eclesiàstics i ara ha estat demandat pel civil i no ha rebut cap ordre de retirar-se del litigi.

A més, es ratifica en el fet de la causa jutjada, perquè la sentència del Jutjat de Barbastre omet l'exequator. En aquest sentit, cal recordar que un jutjat de Barbastre, i posteriorment ratificat per l'audiència d'Osca, va sentenciar que les resolucions vaticanes no estan emparades pels acords estat espanyol i la Santa Seu, més enllà de les qüestions matrimonials.

El Bisbat de Lleida insisteix en el fet que no s'han valorat algunes de les proves aportades, com és el cas de tot el protocol notarial, i es declara propietari dels béns per usucapió, com a mínim.

No va exercir el dret de defensa

En el recurs de la Generalitat es ressalta que la condemna a una obligació de lliurament tot i que no va ser demandada i, per tant, no va poder exercir els seus drets de defensa durant la tramitació del procediment. A més, insisteix en el conflicte entre administracions públiques, que és competencial, per la qual cosa s'hauria de dirimir fora de la jurisdicció civil.

La Generalitat creu que no s'han respectat les competències administratives en relació amb la gestió i sortida dels béns culturals del Museu de Lleida. Aixú mateix, afegeix que no s'han tingut en compte ni respectat les sentències dictades per la sala contenciosa administrativa del TSJC que van ratificar la resolució de la consellera Mieras.