L'Ajuntament de Barcelona destinarà el 2017 un total de 46,6 milions d'euros a ajuts a la rehabilitació d'habitatges per garantir "el dret a l'habitabilitat digna per a tothom", posant èmfasi en mesures per impulsar l'estalvi energètic i promocionar les obres de millora dels interiors dels pisos.

En un comunicat, el consistori ha explicat que es tracta d'un conjunt d'actuacions emmarcades en les polítiques de rehabilitació que està duent a terme el Govern municipal perquè els habitatges de la ciutat siguin "accessibles, tinguin les condicions idònies de confortabilitat tèrmica i aïllament acústic", ha precisat.

El Consorci de l'Habitatge de Barcelona ja ha aprovat una primera convocatòria d'ajuts, de la qual 25,8 milions d'euros procedeixen de l'Ajuntament de Barcelona, 5 milions de la Generalitat i 15,6 milions d'euros corresponents a romanents de 2016.

Els ajuts es dirigeixen a habitatges que es destinen a residència habitual i que estan habitats, i en el cas dels pisos buits, només podran demanar aquests ajuts aquells propietaris que després de les reformes incorporin els seus habitatges a la Borsa de Lloguer Social de Barcelona.

La tinenta d'alcalde d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, Janet Sanz, ha assegurat que la rehabilitació "és essencial per millorar la qualitat de vida i generar activitat econòmica", remarcant que aquest sector s'ha vist afectat durant la crisi econòmica.

"Quan es parla d'edificis de barris vulnerables, s'ha plantejat que els ajuts puguin arribar fins al 100%", ha dit Sanz, amb referència als ajuts concrets que s'atorguen a zones específiques de Barcelona, com Can Clos, Ciutat Meridiana i El Turó de la Peira, entre d'altres.

Rendes més baixes

Els ajuts a la rehabilitació per a aquest any mantindran els barems socials inclosos el 2016 per "afavorir l'accés a les famílies amb rendes més baixes", ha subratllat el consistori de la capital catalana, amb l'objectiu que puguin millorar les condicions d'habitabilitat de les seves cases.

Totes les actuacions de rehabilitació s'incorporaran al programa de cohesió social, que implica que aquells propietaris amb ingressos inferiors a 2,33 vegades l'Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (Irsc), puguin accedir a una ajuda que cobreixi el 100% del cost de les obres.

12.337 el 2016

El balanç de la convocatòria d'ajuts de rehabilitació de 2016 reflecteix que 12.337 famílies de 790 edificis es van beneficiar de les subvencions, que van suposar una inversió privada de 72 milions d'euros amb una aportació pública de 25,4 milions.

Amb referència als ajuts de 2017, el consistori ha informat que també es donaran ajuts per utilitzar materials amb baixa empremta ecològica en les intervencions que es duguin a terme.