Un bar de Palma de Mallorca s'ha negat a servir un cafè amb llet per haver-lo demanat en català, segons consta en el full de queixes que s'ha presentat al Govern de les Illes Balears. El client explica que el cambrer li va exigir que parlés en castellà o anglès. 

"Hem demanat un cafè amb llet i m'han dit que no m'entenien. Jo li he demanat si hi havia algun cambrer que ho entengués. M'ha respost que no em servirien si no parlava castellà o anglès. Vull fer respectar el dret de parlar en català a Mallorca. Li he dit que jo sí que el respectava i entenia", exposa el client en el full de reclamació presentat.