Un estudi de la Universitat de les Illes Balears (UIB) ha revelat quins són els factors que afecten la resposta de les persones bilingües davant d'un dilema moral, segons ha informat la institució. Concretament, un equip del grup d'investigació en Desenvolupament, Educació i Llenguatge (I+DEL) ha aportat noves evidències científiques que desvelen les limitacions de l'anomenat efecte de la llengua estrangera en persones bilingües quan s'enfronten a un dilema moral en les seves dues llengües. L'estudi s'ha publicat recentment a la revista científica PLoS ONE.

Anem per parts. Un dilema moral és una situació en què es presenta una elecció entre dues opcions, amb implicacions ètiques o morals, sense una resposta clarament correcta. Els estudis previs han apuntat que quan les persones bilingües responen un dilema moral en la seva segona llengua (fins i tot quan l'han après gairebé alhora que la primera) tendeixen a respostes més utilitàries, fins al punt que accepten provocar danys si això permet evitar un mal major. En canvi, en la primera llengua tendeixen a respostes més deontològiques i eviten dur a terme cap dany, fins i tot si això suposa un greuge per a més persones.

Els bilingües davant del dilema del tramvia

Un exemple és el dilema del tramvia, en el qual un vagó fora de control avança cap a cinc persones que treballen a la via. La persona que es planta davant d'aquest dilema moral pot decidir si no fer res o desviar el vagó cap a una altra via on hi ha un únic treballador. Segons l'efecte de la llengua estrangera, les persones que enfronten el dilema en la seva segona llengua tendeixen a escollir la resposta utilitarista: desviar el vagó. Però si se'ls presenta en la primera llengua, la tendència és la resposta deontològica: en cap cas hi participarien i deixarien que el tramvia seguís el curs. Ara, els investigadors de la UIB han ampliat el coneixement que es té de l'efecte de la llengua estrangera en el cas de les persones bilingües.

En contra dels estudis previs, la recerca mostra que l'efecte de la llengua estrangera no es produeix en els bilingües primerencs català-castellà de les illes Balears. Així, una de les troballes més significatives de l'estudi és la influència significativa dels trets de personalitat psicopàtica en les decisions morals. I és que els participants amb puntuacions més altes en el tret de malevolència mostren una tendència notable cap a respostes més utilitaristes. L'article també emfasitza la importància de tenir en compte la interacció entre l'activació emocional i la malevolència a l'hora d'avaluar les decisions morals de les persones.

Segueix ElNacional.cat a WhatsApp, hi trobaràs tota l'actualitat, en un clic!