L'exdirector de l'Oficina Antifrau de Catalunya (OAC) Daniel De Alfonso i l'actual director de l'òrgan, Miguel Ángel Gimeno, estan convocats a comparèixer dijous a la comissió de la Sindicatura de Comptes del Parlament en relació a l'informe que detecta irregularitats comptables en l'exercici del 2015. Entre elles, que De Alfonso va cobrar 70.000 euros de més. Gimeno ja ha confirmat a la cambra catalana que compareixerà a la comissió, però De Alfonso de moment no ha respost.

El Parlament va cessar De Alfonso com a director de l'OAC el juny del 2016 en considerar que havia incomplert les seves funcions en revelar informació al llavors ministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz.

L'informe de la Sindicatura, fet públic el maig del 2018, conclou que hi ha fets "perseguibles judicialment" tenint en compte les nombroses irregularitats comptables pressupostàries, de contractació de serveis i de personal en els comptes de l'OAC del 2015. L'informe assenyala que hi pot haver conseqüències jurídiques, com per exemple en el fet que l'aleshores director, Daniel de Alfonso, va cobrar irregularment uns 70.000 euros de més, comptant un complement de productivitat il·legal i uns triennis que no li pertocaven.

A principis d'octubre del 2018, la Fiscalia del Tribunal de Comptes va traslladar a la secció d'enjudiciament la informació de la Sindicatura de Comptes contra De Alfonso. Si el tribunal ho accepta, el cas podria arribar a judici després de la denúncia al ministeri públic feta per la Sindicatura de Comptes. Ara la secció d'enjudiciament està elaborant diligències prèvies per veure si l'assumpte s'arxiva o continua el procediment amb la designació d'un delegat instructor.