Un jutge ha donat 5 dies hàbils a la Universitat de Barcelona perquè justifiqui l'experiment amb 38 cadells de gos beagle i, si no, el podria paralitzar. Un jutge del contenciós administratiu de Barcelona ha admès a tràmit una demanda de la Comissió de Protecció dels Drets dels Animals (CPDA) de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB) juntament amb l'Associació Lex Ànima. Els demandants sol·liciten mesures urgents per "salvaguardar la integritat física" dels animals. El projecte inclou utilitzar 38 gossos de la raça beagle per a l'assaig, encara que la Universitat de Barcelona (UB), propietària del Parc Científic, ja ha anunciat que els sis primers que s'usaran seran donats en adopció després, encara que ha reconegut que més endavant hauran de sacrificar 32 d'ells als laboratoris de Vivotecnia a Madrid per poder-los fer una necròpsia. 

Els advocats en defensa dels animals consideren urgent actuar: "Davant l'evident interès públic que ha generat la licitació, requereix que s'actuï amb més control del contracte i, per tant, actuar de forma cautelar adoptant les mesures necessàries per protegir els gossos beagle amb els quals es pretén experimentar fins a la mort". En la mateixa línia, els lletrats tenen clar que existeix un mètode alternatiu per investigar amb el fàrmac amb que s'experimenta. L'ICAB ha adjuntat a la demanda un informe científic que ho demostra i remarca que la llei de protecció dels animals prohibeix experimentar amb aquests si hi ha una alternativa.

Necròpsies

Per aquest estudi, el Parc Científic de Barcelona acull una empresa que lidera un projecte del programa Reptes Investigació, del Ministeri de Ciència i Innovació, i el seu objectiu és desenvolupar un fàrmac antifibròtic per tractar la fibrosi hepàtica i la mielofibrosi. "Es tracta de malalties que cada vegada tenen major incidència —a Europa, la fibrosi hepàtica afecta aproximadament el 2,1% de la població i la mielofibrosi, entre 1 i 9 de cada 100.000 habitants—, per les quals actualment no hi ha disponible cap tractament eficient", argumenta el parc científic. També indica que, segons la normativa europea, abans de provar el tractament en humans és obligatori fer l'estudi de toxicitat en dues espècies de mamífers, i és imperatiu que una de les dues no sigui una espècie rosegadora. Per això és necessari fer el tractament amb algun altre tipus d'animal —en aquest cas, gossos beagle—, per saber si posteriorment podria provar-se en humans, indica el comunicat. "Actualment, no es coneix cap mètode alternatiu a l'ús d'aquests animals que pugui substituir la metodologia d'aquest tipus d'investigació", han remarcat els científics del parc i de la universitat. En aquest sentit, recorden que la Confederació de Societats Científiques d'Espanya ha reconegut que l'ús dels animals és "una pràctica necessària per avançar en l'estudi de tractaments, tècniques quirúrgiques o bovines, entre d'altres".