Cada vegada està més clar que l'intestí és una part essencial per mantenir l'equilibri energètic en el nostre organisme i és molt sensible als canvis en la nutrició i l'equilibri de nutrients. Ho aconsegueix amb l'ajuda de cèl·lules intestinals que, entre altres coses, estan especialitzades en l'absorció de components alimentaris o en la secreció d'hormones.

En els éssers humans adults, les cèl·lules intestinals es regeneren cada cinc o set dies. La capacitat de renovar i desenvolupar constantment tota mena de cèl·lules intestinals a partir de cèl·lules mare intestinals és crucial per a l'adaptabilitat natural del sistema digestiu. Tanmateix, una dieta a llarg termini rica en sucre i greixos interromp aquesta adaptació i pot contribuir al desenvolupament d'obesitat, diabetis tipus 2 i càncer gastrointestinal.

Els mecanismes moleculars darrere d'aquesta mala adaptació han estat analitzats per Heiko Lickert i el seu grup d'experts d'Helmholtz Munich i la Universitat Tècnica de Munic, els resultats del qual han publicat en un estudi. Els científics apunten que les cèl·lules mare intestinals juguen un paper especial en la mala adaptació. Utilitzant un model de ratolí, els investigadors van investigar els efectes d'una dieta alta en sucre i greixos.

"El primer que notem va ser que l'intestí prim augmenta considerablement de mida amb la dieta alta en calories", asseguren els experts. "Analitzem 27.000 cèl·lules intestinals de ratolins alimentats amb dieta de control i alta en greixos i sucres. Fent servir noves tècniques d'aprenentatge automàtic, trobem que les cèl·lules mare intestinals es divideixen i es diferencien significativament més ràpid als ratolins amb una dieta poc saludable".

Els investigadors plantegen la hipòtesi que això es deu a una regulació positiva de les vies de senyalització rellevants, que s'associa amb una acceleració del creixement tumoral en molts càncers. "Aquest podria ser un vincle important: la dieta influeix en la senyalització metabòlica, la qual cosa condueix a un creixement excessiu de les cèl·lules mare intestinals i, en última instància, a un risc més gran de càncer gastrointestinal."

Dolor intestinalAmb l'ajuda d'aquesta tècnica d'alta resolució, els experts també han pogut estudiar tipus de cèl·lules rares a l'intestí, per exemple, cèl·lules secretores d'hormones. Entre les seves troballes, van poder demostrar que una dieta poc saludable condueix a una reducció de les cèl·lules productores de serotonina a l'intestí. Això pot provocar inèrcia intestinal (típica de la diabetis mellitus) o augment de la gana. A més, l'estudi va mostrar que les cèl·lules absorbents s'adapten a la dieta alta en greixos i la seva funcionalitat augmenta, promovent així directament l'augment de pes.

Aquests i altres descobriments de l'estudi condueixen a una nova comprensió dels mecanismes de la malaltia associats amb una dieta alta en calories. "El que hem descobert és de crucial importància per al desenvolupament de teràpies alternatives no invasives", asseguren. Fins ara, no existeix un enfocament farmacològic per prevenir, aturar o revertir l'obesitat i la diabetis. Només la cirurgia bariàtrica provoca una pèrdua de pes permanent i fins i tot pot conduir a la remissió de la diabetis. Tanmateix, aquestes cirurgies són invasives, irreversibles i costoses per al sistema de salut. Podrien produir-se noves teràpies no invasives, per exemple, a escala hormonal mitjançant la regulació dirigida dels nivells de serotonina.