El Tribunal de Comptes certifica que el sistema de la Seguretat Social es troba en "patrimoni net negatiu", segons assegura El Mundo. La Seguretat Social està en fallida tècnica després de registrar 100.000 milions de pèrdues acumulades des de 2010, indica un informe que el Tribunal ha fet arribar al Congrés i al que ha tingut accés el citat mitjà. 

El Tribunal exigeix mesures als partits polítics i descriu la situació de la Seguretat Social com a més desoladora que la de l'any anterior: "El balanç de la Seguretat Social recull, a 31 de desembre de 2017, un patrimoni net negatiu de 13.720,6 milions de euros amb orígens en les operacions ordinàries". Es tracta de la fiscalització del Compte General de l'Estat de 2017, però anticipa que la situació no ha millorat el 2018.

El document mostra un empitjorament des de 2016 en que el patrimoni negatiu de la tresoreria General de la Seguretat Social va ser de 176 milions d'euros, però l'organisme matisava que "en el conjunt del sistema de la Serguretat Social aquesta magnitud és positiva, per 4.730,4 milions, ja que les mútues compten amb un patrimoni net positiu, de 4.906,4 milions".

El secretari de d'Estat de la Seguretat Social en funcions, Octavio Granado, va qualificar el passat mes de març en 32.000 milions el patrimoni net negatiu de l'any passat, recorda El Mundo.

L'informe que el Tribunal de Comptes ha entregat al Congrés demana als partits que actuïn. "Resulta necessari promoure i dur a terme les reformes que siguin necessàries per resoldre, de forma estable, aquesta situació". Davant la manca de consens polític fins ara, el Tribunal de Comptes recomana que "fins que es puguin executar aquesta classe de solucions", el govern espanyol ha de seguir proporcionant "finançament estatal", però mitjançant "transferències corrents de l'Administració General de l'Estat i no per concessió de nous préstecs".