Es calcula que uns 60 milions de nord-americans tenen un trastorn del son. Això suposa que gairebé un 20% de la població nord-americana no dorm bé. Un percentatge que no difereix massa de la situació dels europeus. Però patir de problemes del son no significa només que es descansa malament, les implicacions per a la salut van més enllà.

Les nits d'insomni s'associen amb una sèrie de patologies com malalties cardíaques, pressió arterial alta, diabetis i certs tipus de càncer. Des de fa temps s'ha cregut que l'ús nocturn d'alcohol, cafeïna i nicotina perjudica la conciliació del son però fins ara no s'havia realitzat un estudi exhaustiu en condicions.

L'estudi

L'estudi dirigit per un investigador de la Florida Atlantic University amb col·laboradors de l'Hospital Brigham and Women's, Harvard T. H Chan School of Public Health, Harvard Medical School, Emory University the National Institutes of Health i l'University of Mississippi Medical Center, és una de les investigacions més importants realitzades fins ara per examinar el consum nocturn d'alcohol, cafeïna i nicotina entre un grup d'afroamericans amb resultats de son mesurats objectivament en els seus entorns naturals.

cafè

Per mitjà de sensors del tipus braçalet i diaris de son, els investigadors van examinar les associacions de l'ús nocturn d'alcohol, cafeïna i nicotina amb la durada i l'eficiència del son i la vigília després de l'inici del son. L'estudi va incloure 785 participants i va acumular resultats de 5.164 dies de control mitjançant braçalets sobre la quantitat d'alcohol, cafeïna o nicotina que van consumir dins de les quatre hores anteriors a ficar-se al llit.

Les conclusions

Els resultats de l'estudi, publicat a la revista Sleep, poden resultar del grat dels amants del cafè. Els investigadors no van trobar una associació entre el consum de cafeïna dins de les quatre hores abans de ficar-se al llit amb cap dels paràmetres del son.

Tanmateix, els responsables de l'estudi adverteixen que la dosificació de la cafeïna, les variacions de cada persona en la sensibilitat i tolerància a la cafeïna no van poder comparar-se i poden exercir un paper important en l'associació entre el consum de cafeïna i el son.

Per als fumadors i aquells que prenen alguna beguda alcohòlica amb el sopar, l'estudi mostra que quan s'ha pres nicotina i/o alcohol en les quatre hores abans de ficar-se al llit hi ha una pitjor continuïtat del son que una nit sense aquestes substàncies.

fumar

La nicotina va ser la substància més fortament associada amb la interrupció del son i una altra raó més per deixar de fumar. Hi va haver una interacció estadísticament significativa entre l'ús nocturn de nicotina i l'insomni en relació amb la durada del son.

Entre els participants amb insomni, l'ús nocturn de nicotina es va associar amb una reducció mitjana de gairebé 43 minuts en la durada del son. Per la qual cosa els efectes de la nicotina poden ser particularment significatius entre les persones amb insomni.

Els resultats d'aquest estudi són especialment significatius, ja que es van observar en persones no seleccionades per problemes de son i que generalment tenien una alta eficiència del son.

Aquestes troballes refermen les recomanacions que promouen la restricció de l'ús nocturn d'alcohol i nicotina per millorar la continuïtat del son.