La neuropsiquiatria ha aconseguit grans avenços en els últims anys. S'encarrega de l'estudi i tractament dels trastorns psiquiàtrics o de la conducta que es donen en pacients amb patologies neurològiques. Un dels camps amb més treballs que té a veure amb la correlació entre problemes en els circuits cerebrals específics i trastorns neuropsiquiàtrics com la depressió. Tanmateix, continua sent difícil demostrar que el dany a aquests circuits causa els símptomes en si mateixos i que tractar-los amb teràpies podria ajudar els pacients.

En integrar conjunts de dades de lesions cerebrals amb dades sobre com dos tractaments, l'estimulació cerebral profunda (DBS) i l'estimulació magnètica transcranial (TMS), influeixen en els trastorns neuropsiquiàtrics, un equip d'investigadors del Brigham and Women's Hospital i els seus col·laboradors han desenvolupat un nou enfocament científic publicat a la revista Nature de mapatge cerebral que pot ajudar a aclarir aquestes qüestions i relacionar una varietat de condicions neuropsiquiàtriques amb punts d'estimulació identificats i prometedors per apuntar terapèuticament.

"Es tracta d'una nova tècnica que utilitza dades existents sobre pacients amb dany cerebral per desenvolupar nous objectius de tractament per a pacients amb símptomes similars", assegura l'autor de l'article, Shan Siddiqi, del Centre de Terapèutica del Circuit Cerebral en el Brigham. "En principi, això hauria d'obrir les portes perquè els investigadors estudiïn qualsevol símptoma associat amb un accident cerebrovascular o una lesió cerebral i així trobar un nou objectiu de tractament per a les persones que van desenvolupar el mateix símptoma sense dany cerebral".

Cervell

Els investigadors van desenvolupar el seu enfocament utilitzant dades sobre la depressió i la malaltia de Parkinson, els quals ja estan associats amb lesions cerebrals ben definides i comunament es tractaven amb DBS i TMS. Van combinar la ubicació i la connectivitat de 461 lesions cerebrals, 101 llocs de DBS i 151 llocs de TMS, i van comparar pacients que van desenvolupar depressió, pacients que van millorar en la depressió i pacients que no van presentar canvis en l'estat d'ànim. Amb aquest enfocament, van identificar un circuit cerebral que és un objectiu terapèutic eficaç per a tractaments d'estimulació cerebral tant invasius com no invasius. L'estudi també indica que els resultats de l'estimulació cerebral varien no segons la tècnica utilitzada (DBS versus TMS) sinó segons el circuit al qual es dirigeix.

Posteriorment, els investigadors van utilitzar el seu enfocament amb les dades de la malaltia de Parkinson. Combinant dades sobre 29 lesions i 95 llocs d'estimulació per a tremolors i rigidesa, van mostrar que les lesions associades amb els símptomes motors de la malaltia de Parkinson estan connectades als mateixos circuits que els llocs d'estimulació que alleugen aquests símptomes.

Els investigadors ara estan treballant per refinar els mapes de circuits d'altres afeccions neuropsiquiàtriques com els trastorns d'ansietat, el trastorn d'estrès posttraumàtic, la mania, les al·lucinacions i els trastorns del moviment. Encara es necessiten assajos clínics per determinar si els metges poden alleujar els símptomes del pacient en enfocar-se en els circuits cerebrals identificats mitjançant el nou enfocament. Els autors de l'estudi estan realitzant actualment un assaig per confirmar els diferents objectius que van identificar recentment per a la depressió i l'ansietat. "Ara que tenim evidència concreta que les lesions s'assignen als objectius del tractament, podem dissenyar més assajos clínics per generar nous tractaments", asseguren.