Les infeccions respiratòries poden suposar una amenaça significativa per a les persones grans. Encara que poden ser causades per bacteris o altres microorganismes, els virus com el de la grip (influença), virus respiratori sincitial (VRS), rinovirus, adenovirus o coronavirus, són la causa més comuna d'infeccions respiratòries. Segons explica el doctor Carles Agustí, pneumòleg de l'Hospital Universitari Sagrat Cor, "es transmeten, principalment, a través de gotes respiratòries expulsades en tossir o esternudar, i també poden propagar-se per contacte directe amb superfícies contaminades". Les infeccions víriques del tracte respiratori no han de ser tractades amb antibiòtics. Disposem de tractaments específics antivirals per a alguna de les infeccions més comunes (Ej: oseltamivir per al virus de la grip).

Per la seva part, els bacteris són l'origen d'infeccions respiratòries com la pneumònia i la bronquitis, "el tractament del qual, al contrari que els virus, precisa d'antibiòtics", assegura.

Dr. Agustí HUSC (1)
Fotografia del doctor Carles Agustí

Símptomes comuns d'una infecció respiratòria

Els símptomes de les infeccions respiratòries poden variar segons el tipus d'infecció i la seva gravetat. Entre els més comuns, el doctor destaca la congestió nasal, el mal de coll, els esternuts, la febre, la tos, la fatiga, i el mal de cap. En els casos més greus, la febre elevada, la presència de dolor toràcic, la desorientació i la dificultat progressiva per respirar són símptomes que han de posar-nos en alerta i que fan aconsellable acudir a centres d'urgència.

La vulnerabilitat de les persones grans

En les persones grans, els símptomes d'infecció respiratòria, comentats en l'apartat anterior, són similars a la resta de la població. Tanmateix, en aquells casos amb malalties associades greus com cardiopaties, demència o malalties respiratòries cròniques, l'evolució pot ser ràpidament progressiva amb desorientació, i deshidratació associada el que agreuja significativament la infecció. Evitar l'enllitament i incentivar la realització d'exercicis d'extremitats inferiors, així com una hidratació i alimentació equilibrades serà fonamental per evitar una mala evolució.

Pneumologia a Quirónsalud Tenerife

La prevenció de les infeccions respiratòries

La millor prevenció per a les infeccions víriques de l'aparell respiratori és la de seguir el calendari establert per les autoritats sanitàries per a cada cas, mantenir un ritme de vida saludable, amb exercici diari i nutrició equilibrada i utilitzar mascaretes en zones d'aglomeració i hospitals.