És una pregunta que fa anys que es fa la comunitat científica: l'homosexualitat té un origen genètic? Influeixen també un altre tipus de factors, com l'exposició a determinades substàncies durant el creixement embrionari –qüestió que ha derivat en diferents estudis científics– o altres més de tipus social o cultural?

Sens dubte és un debat de gran calat, l'interès del qual queda demostrat després de la publicació d'un estudi d'ampli espectre que ha aparegut a la revista Science i que es dóna a conèixer després d'haver analitzat més de 500.000 persones del Regne Unit, els Estats Units i Suècia.

Per dur-lo a terme ha participat un equip multidisciplinari d'experts provinents d'institucions prestigioses com l'Insituto Tecnológico de Massachussets (MIT), l'Hospital General de Massachusetts, l'Escola de Medicina d'Harvard, l'Institut Karolinska de Suècia i les Universitats de Cambridge, Amsterdam, Copenhaguen i Chicago.

Dones

Es tracta de la investigació més àmplia sobre aquesta qüestió realitzada fins ara i la seva conclusió és que no existeix un únic gen que determini l'orientació sexual d'una persona, però aquesta sí pot estar influïda per un conjunt d'ells, sent difícil determinar en quin percentatge exacte.

Per dur a terme l'estudi, es van analitzar milers de fragments de l'ADN o marcadors genètics que podrien estar relacionats amb l'orientació sexual d'una persona. Però van trobar que només cinc ho estaven de forma significativa, encara que amb un efecte molt petit sobre la conducta sexual.

La investigació apunta que el context en el qual creix una persona pot desempenyar també un paper en la configuració del comportament sexual, respecte a qüestions com el desenvolupament, o factors més socials i culturals. Però també subratllen que el fet que tingui un component ambiental no significa que sigui una elecció.

L'estudi comença explicant que diversos treballs realitzats amb bessons i altres estudis que analitzaven la transmissió hereditària de l'orientació sexual de les persones, donaven validesa a la possibilitat que la genètica tingués una influència en el comportament sexual. Això ha portat a la comunitat científica a buscar algun tipus de gen que determinés aquesta condició, però fins ara no s'havia realitzat una recerca exhaustiva dels gens involucrats en aquest assumpte.

Homes

En aquest sentit, el treball desenvolupat és molt interessant perquè s'ha aconseguit identificar múltiples marcadors genètics implicats en el comportament sexual entre persones del mateix sexe, la qual cosa ha posat de manifest la complexitat de la sexualitat humana.

Els responsables de l'estudi l'han difós després de posar-se en contacte amb diferents organitzacions LGTBI i han creat una sèrie de materials multimèdia de caràcter científics on apareixen els detalls de la investigació. Tots ells es poden descarregar punxant en aquest enllaç.