Són milions les persones les afectades per l'osteoporosi a tot el planeta i alguns dels principals factors de riscos no poden canviar-se per la ciència de moment, com és el cas de l'envelliment. Però és que a més, segons avança la ciència, es van descobrint nous factors –alguns de tipus ambiental–. La contaminació de l'aire és l'últim en sortir a la llum.

L'osteoporosi és un patiment que té a veure amb la pèrdua de la densitat òssia, un aspecte que incideix que els ossos dels qui la pateixen, es tornin cada vegada més fràgils. En general, són les persones grans els que més la pateixen, i les dones la pateixen en més proporció que els homes.

Clavícula trencada

Recentment, una nova investigació duta a terme per l'Institut de Salut Global de Barcelona, i els resultats de la qual apareixen en JAMA Network Open, suggereix que la mala qualitat de l'aire s'associa amb una menor densitat òssia entre la població que envelleix.

La investigació

En aquest estudi català, els científics van analitzar dades sobre la salut òssia i les condicions de vida de 3.717 participants, incloses 1.711 dones, de 28 llogarrets propers a la ciutat de Hyderabad a l'Índia.

Els investigadors van utilitzar estimacions de l'exposició a la contaminació de l'aire, tenint en compte la presència de carboni i partícules fines en l'aire. Aquestes partícules minúscules provenen, d'entre altres orígens, de les fuites dels automòbils i romanen en l'aire durant molt temps, infiltrant-se al cos humà a través dels pulmons.

Així mateix, els investigadors també van tenir en compte les dades autoinformades dels qüestionaris que preguntaven als participants quin tipus de font d'energia utilitzaven en cuinar.

L'equip científic va provar de comprovar si podia establir un vincle entre la qualitat de l'aire i la salut òssia, observant específicament els mesuraments de densitat òssia a la columna lumbar i els ossos del maluc esquerre dels participants. Així, van descobrir que les persones que amb freqüència experimentaven contaminació de l'aire, especialment a través de partícules fines, també semblaven comptar amb nivells més baixos de massa òssia.

Segons un dels autors del treball, és possible que el vincle entre la mala qualitat de l'aire i la deficient salut òssia pugui deure's a l'estrès oxidatiu i la inflamació causada per la contaminació de l'aire.

Els investigadors també van notar que l'exposició dels participants a partícules fines suspeses en l'aire era de 32,8 micrograms per metre cúbic cada any, la qual cosa supera per molt els límits recomanats per l'OMS, establerts en 10 micrograms per metre cúbic.

Polución

Quant a la font d'energia utilitzada per cuinar, els participants en l'estudi van revelar en un 58% que utilitzaven combustible de biomassa. Una dada que no va portar els investigadors a trobar cap vincle entre aquest costum i la mala salut dels ossos.

Finalment, per als investigadors, les seves troballes se sumen a un creixent cos d'evidència que indica que la contaminació de l'aire per partícules en suspensió és rellevant per a la salut òssia dels éssers humans, amb independència del nivell econòmic dels països.