Quan es parla de repetir curs generalment es fa en relació amb la seva eficàcia davant la taxa de fracàs escolar. En l'Estat espanyol, l'última llei educativa, la LOMLOE, limita la possibilitat de repetir curs, sobretot en el que es refereix només al nombre de suspensos. De fet, la decisió sobre si es passa de curs en l'educació secundària obligatòria (ESO) la prendrà el conjunt de l'equip docent i la repetició s'aplicarà quan es consideri que sigui l'opció més beneficiosa per a l'estudiant. D'aquesta forma, s'ha pretès equiparar Espanya amb altres països europeus, ja que ocupa el tercer lloc a tot Europa. Mentrestant, països com Islàndia o Noruega, directament no contemplen aquesta mesura.

Però més enllà del fracàs escolar, la repetició de curs enclou una altra conseqüència de la que amb prou feines es parla. I és que, els estudiants que han repetit un curs tenen un risc més gran de ser víctimes d'assetjament en països de tot el món. Així queda de manifest en un nou estudi en què s'han vist involucrats gairebé mig milió d'estudiants publicat en PLOS Medicine, en un número especial sobre salut infantil mundial.

Abordar i prevenir la violència escolar, inclòs l'assetjament, és un objectiu específic dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides. Pocs estudis amb mostres grans han examinat l'associació entre la repetició de grau i la victimització per intimidació. En aquest nou estudi, els investigadors van utilitzar dades del Programa d'Avaluació Internacional d'Estudiants (PISA) 2018, que va incloure informació sobre 465,146 estudiants de 15 i 16 anys de 74 països.

Col·legi|Escola

El 12,25% dels estudiants inclosos havien repetit un curs i el 30,32% dels estudiants van reconèixer haver experimentat assetjament almenys algunes vegades al mes durant l'any anterior. Els estudiants que havien repetit tenien més probabilitats d'haver estat víctimes d'assetjament escolar en comparació amb els seus companys. L'associació es va observar en estudiants de 46 països diferents i en estudiants d'ambdós sexes. Tanmateix, en comparació amb els nens, les nenes que van repetir un curs tenien un risc més gran que se'n burlessin, les amenacessin, els traguessin les seves pertinences i les empenyessin.

"Aquests resultats són de gran preocupació per als pares, mestres, directors i legisladors en diferents nivells, especialment en països on la repetició de grau és particularment freqüent", diuen els autors. "La repetició de curs està associada amb la victimització per intimidació tant en nens com en nenes".