Un estudi de l'Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal) fet amb 2.660 nens i nenes d'entre 7 i 10 anys de 39 escoles de primària de Barcelona suggereix que l'exposició a la contaminació de l'aire, especialment a l'escola, es podria associar amb més risc de sobrepès i obesitat en la infància. Altres recerques ja havien apuntat aquesta relació entre la contaminació i el sobrepès o la obesitat infantil, però per primera vegada aquest estudi s'ha centrat en l'entorn escolar i no només en l'habitatge, ja que també és un dels entorns on els nens passen més temps. L'estudi es publica a la revista Environment Internacional i s'ha fet en el marc del projecte Breathe.

Els investigadors van recollir les dades de pes i alçària dels alumnes, van calcular el seu índex de massa corporal i el nivell de sobrepès i obesitat. També van mesurar la contaminació de l'aire a l'exterior de les escoles i van recollir els nivells de diòxid de nitrogen, partícules fines i ultrafines i carboni elemental, amb sensors ubicats al pati durant una setmana d'estiu i una altra d'hivern. També es van estimar els nivells d'exposició dels habitatges. 

Els resultats de l'estudi demostren que els nens exposats a nivells mitjans o alts de contaminació de l'aire a les escoles eren més propensos a tenir sobrepès i obesitat en la infància, en comparació als que estan exposats a nivells baixos, tal com explica el primer autor de l'estudi, Jeroen de Bont. A casa, l'exposició a nivells més alts també es va associar a més probabilitats de tenir sobrepès o obesitat.

La també investigadora d'ISGlboal Martine Vrijheid, però, admet que són resultats que s'han de prendre ''amb cautela'', perquè l'estudi té ''limitacions''. Per Vrijheis és una recerca amb un disseny ''transversal'' que només mostra dades d'un moment concret en el temps i, per tant, no es pot avaluar la naturalesa de l'associació que s'ha trobat. Per extreure conclusions ''més sòlides'', diu Vrijheid, caldria fer un altre estudi fent el seguiment dels participants al llarg del temps. 

Pel que fa al mecanisme que explica la relació entre la contaminació de l'aire i el sobrepès, alguns estudis previs en animals apunten que l'exposició a la contaminació pot induir estrès oxidatiu, resistència a la insulina i inflamació sistèmica, factors que contribueixen al desenvolupament de l'obesitat, segons explica Bont. 

La majoria de nens estaven exposats a nivells de contaminació de l'aire per sobre de la recomanació de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), tant a casa com a l'escola. En concret, més d'un 75% estaven exposats a nivells de PM2.5 superiors als recomanats (10 mg/m3) i més del 50% respiraven nivells de NO2 superiors als considerats segurs (40μg/m3).