L'ONG Xarxa d'Atenció a les Addiccions, que intervé en l'àmbit de les addiccions i dels problemes que en deriven, va presentar recentment el seu informe anual en col·laboració amb el Col·legi de Sociòlegs, en el que es mostren dades sobre les persones que han estat ateses el 2018. És l'estudi més important realitzat en aquest entorn de nivell europeu, ja que han participat 48.025 persones i un total de 131 entitats de la xarxa.

La investigació analitza, entre altres aspectes, dos tipus d'addiccions freqüents: addiccions amb i sense substància. La primera, fa referència al consum problemàtic de drogues, bé sigui el dels que per primera vegada demanen ajuda o el d'aquells que fan temps que ho fan i sol·liciten atenció.

Addiccions amb substància

Respecte als primers, els homes solen consumir més cocaïna (29%) i alcohol (21%) i en el cas de les dones les xifres s'inverteixen: l'alcohol (28%) i la cocaïna (26%). En aquestes primeres atencions, la proporció és d'una dona per cada quatre homes. Aquells que porten més temps i han demanat ajuda en més ocasions, presenten un elevat percentatge de policonsum de substàncies. En les dones, el problema és amb l'alcohol i la cocaïna i en els homes, amb la cocaïna i l'heroïna. Unes dades preocupants, que posen de manifest que estem lluny de resoldre un problema com aquest.

Drogues

Addicions sense substància

Tanmateix, hi ha una altra dada de l'informe que crida molt l'atenció. Han augmentat de forma considerable les anomenades addiccions sense substàncies, entre les quals es troben les clàssiques com les escurabutxaques o el bingo, però també una addicció que creix vertiginosament entre els joves i que és un gran motiu de preocupació per a moltes famílies: la de les apostes esportives, que entre els homes ha assolit la xifra del 52% dels que demanen ajuda. De fet, les apostes online s'han convertit en la segona causa de tractament per addicció al joc a Espanya. El nombre de jugadors s'ha duplicat l'últim any, tal com recull l'estudi.

De totes les persones que comencen a jugar d'aquesta manera, al voltant del 3% es converteixen en ludòpates. Tenint en compte la gran quantitat de persones que juga al món, no resulta difícil imaginar la dimensió del problema.

Les raons per les quals estan triomfant aquestes apostes són variades: el poc temps que transcorre entre l'aposta i el resultat; la possibilitat de jugar una aposta barata i la facilitat per a fer-ho a través de qualsevol dispositiu; la disponibilitat de 24 hores i la seva autonomia. I així fins que arriba un punt, en el qual és impossible deixar de passar hores i hores davant l'ordinador o el mòbil.

Joc

En qualsevol cas, les magnituds demostren que existeix una gran preocupació que no sempre se subratlla de forma fefaent i que està afectant molt als joves, sobretot els homes.