El Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC) fa públic un informe sobre el tractament informatiu de la violència masclista en tres televisions catalanes: TV3, TVE Catalunya i 8tv. L'informe s'ha fet públic amb motiu del Dia internacional per erradicar la violència, el 25 de novembre. 

Segons l'informe les televisions catalanes han multiplicat el temps dedicat a informar i a sensibilitzar sobre la violència masclista en relació amb les dades del 2010. 

El resultat per al 2018, que s'ha comparat amb el de 2010, és el següent: TV3 ha dedicat 4 hores i 24 minuts, la qual cosa suposa el 3,17% del total de temps de notícia, mentre que el 2010 només van dedicar el 0,11%. TVE Catalunya ha destinat 53 minuts, que suposen el 2,46% del total, mentre que el 2010 només van dedicar el 0,05% del total el temps de notícia. 8tv ha dedicat 58 minuts sobre el tema, que suposa el 4,54% del total, mentre que el 2010 només va dedicar el 0,34%.

La conclusió principal de l'informe és que les televisions catalanes han augmentat paulatinament la cobertura de la violència masclista i que el 2018 aquesta atenció s'ha multiplicat. 

La sensibilització que fan les televisions

Una segona dada que destaca l'informe és sobre la qualitat de la informació, en el sentit de fer prevaler la sensibilització i la reflexió per sobre de les notícies sobre agressions i sobre cròniques judicials. 

Així, la informació amb elements de reflexió i sensibilització social és majoritària a TV3, amb un 60,8% i a TVE Catalunya, amb un 58,4%, on assoleix els valors més elevats des del 2010, i suposa gairebé la meitat del total a 8tv, on aquesta dada ha fluctuat notablement en els informes precedents.