Els pressupostos generals de l'Estat per al 2012, els primers de l'era Rajoy, van destinar a inversions a Catalunya 1.414,51 milions d'euros. La xifra no era precisament d'escàndol. Representava un 11,1% del total d'inversions que el govern espanyol considera territorialitzables, però quedava molt lluny del pes del PIB català al conjunt estatal: en plena crisi, entre un 17 i un 18%. En tot cas, el 2012 va ser l'any que l'actual Executiu del PP més inversió ha pressupostat per a Catalunya. Els 1.149,58 milions d'euros que el ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, ha presentat al projecte de pressupostos generals de l'Estat per al 2017 són 364,93 milions menys que fa cinc anys.

En percentatge: el govern Rajoy invertirà a Catalunya el 2017 un 28,73% menys que el 2012. Una vegada més, les xifres d'inversió de l'Estat a Catalunya, es desplomen, segons es pot comprovar a l'Informe Econòmic i Financer que acompanya els comptes per al 2017. També en comparació amb el pressupost del 2016 són menys diners: 32 milions d'euros, un 2,69%.

Per què, en canvi, el pes de Catalunya creix un 2,8% en relació amb el conjunt de tota la inversió destinada a les autonomies, el que suposa el percentatge més elevat des del 2012, un 13,4%? La raó és simple: perquè el volum (estatal) de la inversió territorialitzada ha baixat: d'11.128,18 milions d'euros el 2016 a 8.597,43 el 2017, un 22,75% menys, com es pot comprovar al següent quadre.  

Inversió territorialitzada de l'Estat a Catalunya 2012-2017
(Milions d'euros i saldo interanual en %)
ANY Total Catalunya i saldo amb l'any anterior Total autonomies i saldo amb l'any anterior Catalunya % sobre el total espanyol
2017 1.149,58
(-2,69 %)
8.597,43
(-22,75%)
13,4
2016 1.181,25
 (+10,26%)
11.128,18
(-1,37%)
10,6
2015 1.071,30
(+12,9%)
11.282,02
(+14,47%)
9,5
2014 948,89
(-25,12%)
9.855,29
(-7,78%)
9,6
2013 1.267,05
(-10,43%)
10.686,33
(-15,91%)
11,9
2012 1.414,51
 
12.707,40
 
11,1

FONT: Elaboració pròpia amb dades de l'informe econòmic i financer dels PGE (2012-2017), Ministeri d'Hisenda

Hi ha moltes maneres de presentar els números. Si mirem les xifres d'inversió territorialitzada del 2016, el resultat va ser lleugerament més favorable a Catalunya que enguany. En aquest cas, va ser el total de la inversió pressupostada al Principat la que va créixer percentualment en comparació amb el pressupost anterior: un 10,26%. Per contra, el percentatge català sobre el total de la inversió territorialitzada només va créixer un 1,1%. La raó torna a ser molt simple: el total d'inversió territorialitzada va baixar un 1,37%.

En xifres absolutes, va ser als pressupostos generals de l'Estat del 2015 on es va produir l'increment més gran per comparació amb el pressupost anterior: un 12,9%. Ara bé, una vegada més, la xifra que l'actual govern espanyol i el PP poden exhibir com una prova del seu compromís inversor amb Catalunya amagava una "veritat oculta": el fet que al pressupost del 2014, la inversió havia caigut ni més ni menys que un 25,12%. A la pràctica, doncs, l'increment percentual del 2015 amb prou feines permetia de recuperar la meitat de la baixada del 2014. Com se sol dir, els pendrives (dels pressupostos) ho aguanten tot.

El descens continuat en la inversió és enguany políticament molt significatiu per dos motius: el primer, que aquest dimarts fa una setmana que el president del Govern espanyol, Mariano Rajoy, va prometre davant 500 representants de la societat civil catalana i l'empresariat una inversió de 4.200 milions d'euros a Catalunya fins al 2020; és a dir, a reflectir en els quatre pressupostos comptats des del 2017. El segon motiu és que aquesta pluja o tempesta inversora, que, sempre segons Rajoy, superaria els 6.000 milions el 2025, es presentava en clau d'alternativa al programa independentista. A la jornada sobre les infraestructures, "Connectats al futur", no hi van acudir els grans patrons catalans de les companyies de l'Ibex.