El Partit Popular vol que el Tribunal de Comptes posi a disposició de l'Agència Tributària tota la documentació relativa a la comptabilitat de Ciutadans del 2014 i 2015, i l'insti a investigar si el partit d'Albert Rivera ha complert amb totes les obligacions tributàries.

Així consta en les propostes de resolució que els populars han registrat aquest dilluns al Congrés a l'"informe de fiscalització dels estats comptables dels partits polítics i de les aportacions percebudes per les fundacions i altres entitats vinculades o dependents d'ells, exercicis 2014 i 2015", al qual ha tingut accés Europa Press.

En aquest informe, l'organisme fiscalitzador es va negar a donar la seva conformitat a la comptabilitat del 2015 de nou partits, entre ells Ciutadans, Esquerra Unida (IU), Compromís, Convergència i EH Bildu, en detectar massa incidències, deficiències i discrepàncies que limiten d'examen.

En les seves propostes de resolució —que seran debatudes i votades en una propera sessió de la Comissió Mixta (Congrés-Senat) de Relacions amb el Tribunal de comptes—, el PP insta el Tribunal de Comptes que posi a disposició de l'Agència estatal d'Administració Tributària (AEAT) tota la documentació referent a les despeses dels grups institucionals de Ciutadans per un import de 860.444,93 euros en 2014 "en concepte de serveis d'assessoria prestats pel partit al grup, sense que disposi de justificació documental del desglossament i la naturalesa d'aquests serveis".

Però també dels 1.166.480 euros en 2015 en concepte de "despeses per disposició de béns que, en realitat, suposen traspassos de fons dels referits grups institucionals al partit, sense que hagi aportat documentació justificativa del desglossament i la naturalesa d'aquests serveis".

En aquest sentit, el partit del govern busca que el tribunal que presideix Ramón Álvarez de Miranda insti l'Agència Tributària a investigar si Ciutadans ha complert amb totes les obligacions tributàries corresponents a aquests serveis d'assessoria en relació amb el pagament de l'IVA o altres impostos o figures retributives.

El PP recorda que l'article 17.3 de la Llei de Finançament de Partits Polítics considera com a infracció greu la presentació de comptes incompletes o deficients que impedeixin al Tribunal de Comptes dur a terme la seva comesa durant un exercici.

Per això, demana al tribunal que expliqui quines són les raons per les quals no considera greus que hi hagi partits que "no reflecteixin adequadament la situació financera i patrimonial de la formació al tancament de l'exercici a causa de la importància quantitativa de diverses excepcions".