El Partit Popular s'ha lliurat d'una nova condemna. El jutjat penal número 31 de Madrid ha absolt per falta de proves el PP d'un delicte de danys informàtics per la destrucció dels ordinadors que utilitzava l'extresorer popular Luis Bárcenas a la seu del partit fins al gener de 2013.

El magistrat Eduardo Muñoz de Baena també ha deixat lliure de responsabilitat l'extresorera de la formació política Carmen Navarro, el cap de l'assessoria jurídica Alberto Durán i el responsable del departament informàtic del partit José Manuel Moreno per aquest mateix delicte i pel d'encobriment.

La Fiscalia, que no va acusar en el procediment, va sol·licitar en línia amb les defenses que apliqués la coneguda com a 'doctrina Botí' per evitar celebrar el judici, encara que la pretensió va ser desestimada i es va celebrar la vista amb l'única acusació exercida per l'acció popular.

El magistrat ha absolt a Durán, Morenor i Navarro dels delictes de danys informàtics i encobriment en no quedar acreditat durant la vista oral que els acusats, en el moment de l'esborrament i destrucció dels discos durs, van tenir la intenció d'eliminar-los per a així impedir o dificultar la investigació que estava duent a terme l'Audiència Nacional sobre una presumpta comptabilildad opaca del PP.

En la sentència absolutòria, contra la qual cap recurs d'apel·lació davant de l'Audiència de Madrid, es considera que no ha quedat provat que Carmen Navarro hagués tingut alguna classe d'intervenció activa en l'autorització, adopció o execució de la decisió d'aplicar el procediment d'esborrament segur dels discos durs dels dos ordinadors portàtils.

En la mateixa línia, la resolució resol que tampoc no ha quedat provat que la intenció dels acusats fos la de causar un menyscapte econòmic a Luis Bárcenas.

Propietat dels ordinadors

En la mateixa línia, la resolució resol que tampoc no ha quedat provat que la intenció dels acusats fos la de causar un menyscapte econòmic a Luis Bárcenas. D'aquesta manera, el jutge absol també el PP del delicte de danys informàtics, l'únic de què estava acusat, perquè ha quedat provat que un dels ordinadors pertanyia al partit i sobre l'altre es desconeix si era del PP o de Bárcenas.

"Si s'arribés a establir que els equips portàtils pertanyien al senyor Bárcenas, el PP no estava obligat ni, per descomptat, estava facultat per dur a terme un procés d'esborrament segur de cap dels arxius que contenia. En tal cas, hauria d'haver-se limitat a lliurar els equips al seu amo o, si més no, a posar-los a la seva disposició, sense accés ni cap manipulació pels tècnics del partit", explica el jutge, si bé deixa clar que, en no haver-se acreditat aquest extrem, el PP queda exonerat del delicte.

Tampoc no veu provat que als discos durs destruïts hagués emmagatzemat alguna dada o arxiu en el moment en el que Morenor va procedir a l'esborrament segur i destrucció dels suports, com tampoc que d'haver existit algun contingut en aquell instant tingués un valor econòmic significatiu i no estigués fora de perill al pendrive entregat a l'Audiència Nacional o en un altre suport d'emmagatzemament, bé conservat per Luis Bárcenas, bé inclòs als servidors de correu corporatiu del PP.

En la mateixa línia, tampoc no veu acreditat "que Luis Bárcenas hagués aconseguit extreure o copiar algun arxiu des del disc dur fet malbé" que li va tornar la botiga de reparacions a la qual, pel seu compte, havia portat en el seu moment el portàtil i que l'hi va lliurar amb un disc dur nou i el vell, avariat, dins d'una carcassa.

A favor dels acusats

Descartat, per tant, el delicte de danys informàtics, queda el delicte d'encobriment. La sentència absol als tres acusats per aquest delicte en aplicació del principi 'in dubio pro reu' (interpretació de la prova de fets dubtosos a favor del processat).

Davant de dues alternatives admissibles --que en el seu ànim estigués dificultar l'acreditació d'un delicte vinculat a la presumpta comptabilitat paral·lela del PP, en la mesura que la condemna per aquest delicte podria haver tingut conseqüències negatives per al partit; o que, com han sostingut les defenses, que la voluntat dels acusats en dur a terme l'esborrament segur no fos cap altra que la d'observar les bones pràctiques aconsellades per al compliment de la legalitat en matèria de protecció de dades--, el magistrat manté que ambdues són compatibles amb la lògica i potencialment susceptibles de generar convicció, però que ha d'inclinar-se per la solució fàctica més favorable a l'acusat.

Segons el jutge, només Bárcenas sap si l'objectiu de la denúncia que va interposar contra el PP per l'esborrament dels discos durs --que després va retirar-- era "el que li fossin restituïts els dos ordinadors que afirmava com a propis, o bé el de recuperar el contingut emmagatzemat".

Així considera que "no és factible concedir al testimoni de Luis Bárcenas prou fiabilitat per tenir per acreditat, sense lloc per al dubte, que hi havia informació digital emmagatzemada als discos durs dels dos ordinadors." No és que cregui que va faltar a la veritat en totes les seves declaracions, però opina que "el seu relat està lluny de reunir les característiques necessàries per poder actuar com a prova de càrrec".

El jutge ha dictat la seva resolució dos mesos després de l'última sessió del judici, celebrat el passat 28 de juny, i ha acordat juntament amb l'absolució, condemnar a costes a les acusacions populars exercides per Izquierda Unida, ADADE i l'Observatori Desc, tal com sol·licitava la defensa del Partit Popular.