Joan Ramon Resina, professor d'Estudis Ibèrics a la Universitat d'Stanford, ha publicat a The Hill un article sobre les possibilitats que té la influència dels Estats Units de col·laborar en el procés d'independència de Catalunya. Resina es basa en el fet que Catalunya és una nació i que com a tal té dret a la autodeterminació, com ho estableix el dret internacional.

Resina recorda la forta influència que han tingut els Estats Units en la política espanyola: en la descolonització del Sàhara, en la permanència a l'OTAN, en la participació en la guerra de l'Iraq... Pensa, doncs, que la influència del govern nord-americà podria ser decisiva perquè Espanya reconegués la independència catalana. Resina recorda que els Estats Units també van proclamar la independència contra d'una legalitat opressiva i apel·la als pares de la Constitució americana per reivindicar el dret de tot home de perseguir la seva felicitat i protegir els seus drets polítics. Resina afirma que els Estats Units podrien usar de nou la seva influència "per prevenir una violenta repressió contra els catalans indefensos i fins i tot per patrocinar una negociació entre les parts".