El deute del conjunt de les administracions públiques d'Espanya va tancar el 2020 en 1,345 bilions d'euros, el màxim històric, i ha escalat al 120% del PIB, segons ha confirmat aquest dimecres el Banc d'Espanya.

Les dades del deute del sector de les Administracions públiques incorporen les revisions habituals en les fonts estadístiques, i alhora inclouen l'efecte de la reclassificació d'algunes unitats, entre les quals destaca el corresponent a la Societat de Gestió d'Actius Procedents de la Reestructuració Bancària (Sareb). Ha estat inclòs finalment com a deute.

Segons la informació provisional disponible, l'increment del deute segons el Protocol de Dèficit Excessiu (PDE) consolidat de les administracions públiques, a conseqüència d'aquesta reclassificació, ha estat de 34.182 milions d'euros el desembre del 2020, import que representa un 3% del PIB a preus de mercat. D'aquesta manera, la ràtio de deute públic segons el procediment de dèficit excessiu (PDE), incorporant la Sareb, s'allunya de l'objectiu que havia traslladat el govern espanyol a Brussel·les a l'octubre, quan no es contemplava aquesta inclusió i s'esperava que el deute acabés el 2020 en un 118,8%.

En concret, en termes absoluts el deute públic va registrar el 2020 un repunt del 13,2%, en escalar uns 156.725 milions, perquè va passar dels 1,189 bilions d'euros del 2019 als 1,345 bilions d'euros el 2020.

Només baixa als ajuntaments

Per administracions, a escala interanual el deute només va baixar en termes absoluts en les corporacions locals, mentre que es va incrementar en l'Estat central, les comunitats autònomes i a la Seguretat Social.

Així, el deute de l'Estat central segons el Protocol de Dèficit Excessiu (PDE) va pujar al desembre de l'any passat a 1,206 bilions d'euros, cosa que representa el 107,6% del PIB i un increment del 13,7%. El creixement del deute d'aquest subsector el 2020 va ser de 145.541 milions d'euros, dels quals més de 34.000 milions es deuen a la reclassificació del Sareb. El repunt de l'endeutament de l'Administració Central inclou també la transferència de 16.000 milions d'euros a través de Fons Covid-19 a les comunitats autònomes per finançar i cobrir despeses en sanitat, educació i ajudes a col·lectius afectats per les mesures contra la pandèmia.

Per la seva banda, el deute de les comunitats autònomes va créixer fins als 303.622 milions d'euros el desembre de 2020, que equival al 27,1% del PIB, amb una alça interanual del 2,9%.

Mentrestant, les corporacions locals van reduir un 5,5% el deute en l'últim mes de l'any 2020, fins als 21.945.000 d'euros, cosa que representa un 2% del PIB, segons el Banc d'Espanya.

Màxim de deute de la Seguretat Social

Finalment, el deute de les administracions de la Seguretat Social va escalar al desembre als 85.355 milions d'euros, de manera que va marcar el rècord històric. A escala interanual va créixer un 55,1%, i va sumar 10.500 milions d'euros en només un any.

Aquest increment es deu als préstecs concedits per l'Estat a la Tresoreria General de la Seguretat social per finançar una part significativa del seu desequilibri pressupostari. Però aquests préstecs, en tractar-se d'operacions financeres entre subsectors, no afecten el deute total del sector d'Administracions Públiques.

El 2019, el deute públic va tancar en 1,18 bilions, l'equivalent al 95,5% de l'PIB, per sota de l'objectiu que s'havia marcat el govern espanyol del 95,9% del PIB. Per al 2020 el Govern va fixar un objectiu de reducció fins al 94,65% del PIB que, però, a conseqüència de la crisi de la Covid-19, es va actualitzar a l'octubre i es va elevar l'estimació al 118,8% del PIB, que ara ha escalat fins al 120% per la reclassificació de la Sareb.