El ministeri de Defensa espanyol prepara un registre centralitzat “dels espanyols que hagin prestat jurament o promesa davant de la bandera d’Espanya, per recollir i gestionar de forma automatitzada les dades de caràcter personal”, segons publica aquest mateix dilluns el Boletín Oficial del Estado (BOE) en una disposició general que modifica la llei que regula el procediment per sol·licitar i realitzar la jura de bandera.

Segons l’exposició de motius, el registre servirà per tenir constància de les persones que han fet aquest acte, considerat “d’importància i transcendència”, i per “determinar el temps mínim que ha de transcorre des que el citat personal efectua el jurament o promesa fins que el pugui tornar a fer”.

Un cop cada 25 anys

De fet, la llei fixa que “per no desmerèixer la importància i transcendència de l’acte, entre la data del jurament o promesa inicial i la seva renovació haurà de mediar un lapse de temps d’almenys vint-i-cinc anys”. Això sí, aquest termini es podria escurçar “en circumstàncies extraordinàries”, una situació en la qual es podria “autoritzar la renovació del jurament o promesa sense necessitat de complir el termini”.

Ara, amb aquesta nova normativa, es crea el Registre centralitzat d’espanyols que hagi prestat jurament o promesa davant la bandera d’Espanya, sota el control de la Secretaria General Tècnica del Ministeri de Defensa. En aquest registre constaran dades personals com la identificació, domicili, número de telèfon, a més de la opció escollida per fer la jura i, en cas de renovació caldrà especificar data i lloc de la jura anterior.