La declaració d’independència que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, va pronunciar aquest dimarts, per tot seguit suspendre’n els efectes, obre ara un període desconegut on caldrà veure com hi respon l’Estat.

En aquest sentit, l’article de què més s'ha parlat des de fa temps és el 155, però en què es basa realment?

Què és?

L'article 155 de la Constitució té a veure amb les vies del govern espanyol per controlar l'activitat de les comunitats autònomes. Contempla els mecanismes excepcionals que té l'Estat per establir dispositius de control subsidiari, de caràcter excepcional o extrem i abast coercitiu, de tal manera que s'obligui la regió al "compliment forçós" dels seus deures.

Quan es pot aplicar?

Segons la redacció de l'article, s'estableixen dues ocasions en què el govern estatal podria aplicar-lo. Una d’aquestes és si la comunitat autònoma no compleix "les obligacions que la Constitució o que altres lleis li imposin". L’altra, en cas que aquesta mateixa actuï "de manera que atempti greument l'interès general d'Espanya".

Quin n’és el mecanisme?

Primer de tot, el govern espanyol haurà d'enviar "requeriment" al president de la comunitat autònoma en qüestió perquè compleixi les seves obligacions o deixi d'actuar com ho estigui fent. En cas de no ser atès el requeriment, el govern central "pot adoptar les mesures necessàries per obligar la comunitat al "compliment forçós" d'aquestes obligacions eludides. Per a això, haurà de comptar "amb l'aprovació per majoria absoluta del Senat".

El procediment que regula el Senat exigeix que el govern estatal enviï al president de la citada cambra una proposta amb les mesures concretes que planteja. Després hauran de ser debatudes en la Comissió General de Comunitats Autònomes, la qual haurà de demanar al president autonòmic afectat, en aquest cas Carles Puigdemont, les al·legacions que consideri oportunes. La proposta final s'haurà de votar al ple, on el PP hi té majoria absoluta.

puigdemont signa independencia ple dui - sergi alcazar

Sergi Alcàzar

Amb tot, mai abans no s’ha aplicat l’article 155 de la Constitució, així que cal veure com l’aplicarà – si és que ho fa- el govern espanyol. De moment, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría ha reconegut que “s’ha estudiat molt poc” i que tots els passos que es facin han de ser “efectius”, “eficaços” i que “provoquin el menor dany possible”.

En cas que no s’apliqués el 155, també s’ha posat sobre la taula l’article 116 de la Carta Magna.