Les entitats Amnistia Internacional i Article 19 han alertat que el Reial Decret Digital 14/2019, conegut com el ‘155 digital’, amplia de manera desproporcionada els poders del govern espanyol, mitjançant el Ministeri d'Economia, per intervenir les xarxes i les comunicacions, posant d'aquesta manera en perill la llibertat d'expressió i d'informació i per això en demanen la suspensió.

Les dues organitzacions, amb àmplia experiència en l'àmbit de la llibertat d'expressió, han enviat una carta al govern espanyol per sol·licitar que es modifiquin alguns aspectes d’aquest RDL, de manera que es restringeixin els poders excessivament invasius que aquesta norma dona al govern per controlar, encara que de manera excepcional i temporal, la infraestructura d'Internet, al·legant raons de seguretat nacional, seguretat pública i ordre públic i sense necessitat d'una ordre judicial.

Roberta Taveri, oficial de Programa d'Article 19, afirma que la norma permetrà al govern espanyol “intervenir les telecomunicacions” a partir d’un concepte “vague” com el de “ordre públic”, i que la seva aplicació podria “acabar en una espècia de censura prèvia o de segrest de continguts per part del govern”.

Per la seva banda, Esteban Beltrán, director d'Amnistia Internacional Espanya, apunta també la “preocupació” per la manera com s’ha aprovat el decret, perquè “modificar lleis que afecten drets humans requereix un procés de consulta adequat”.

Les organitzacions denuncien que la possible intervenció de les xarxes o serveis de comunicacions electròniques es desenvolupa en el marc d'un procediment merament administratiu, sense que existeixi un control judicial, ni tan sols a posteriori, per garantir-ne la supervisió. A més, lamenten que en la norma no existeixin referències als drets humans, especialment al dret a la llibertat d'expressió i de reunió, perquè se’n pugui establir una exigència de respecte.

Per tot això, Amnistia Internacional Espanya i Article 19 han sol·licitat al govern espanyol que suspengui l'aplicació de les disposicions que puguin interferir amb l'exercici dels drets humans. A més, exigeixen que es garanteixi que la modificació de la Llei General de Telecomunicacions compleixi amb els estàndards internacionals.