L'economista Santiago Niño Becerra ha advertit que cada espanyol deu 28.345 euros en deute públic, tenint en compte que la xifra global és de 1,345 bilions d'euros i que arriba al 120% del PIB.

"Al marge del que vostè degui al banc, a la botiga de queviures de la cantonada, a la perruqueria o a la seva amiga/amic de l'ànima, vostè deu 28.345 euros en forma de deute públic, i també ho deuen el seu avi/a o el seu nadó si el té", ha indicat l'economista.

Becerra

 

El deute del conjunt de les administracions públiques d'Espanya va tancar el 2020 en 1,345 bilions d'euros, el màxim històric, i ha escalat al 120% del PIB, segons ha confirmat aquest dimecres el Banc d'Espanya.

Les dades del deute del sector de les Administracions públiques incorporen les revisions habituals en les fonts estadístiques, i alhora inclouen l'efecte de la reclassificació d'algunes unitats, entre les quals destaca el corresponent a la Societat de Gestió d'Actius Procedents de la Reestructuració Bancària (Sareb). Ha estat inclòs finalment com a deute.

Segons la informació provisional disponible, l'increment del deute segons el Protocol de Dèficit Excessiu (PDE) consolidat de les administracions públiques, a conseqüència d'aquesta reclassificació, ha estat de 34.182 milions d'euros el desembre del 2020, import que representa un 3% del PIB a preus de mercat. D'aquesta manera, la ràtio de deute públic segons el procediment de dèficit excessiu (PDE), incorporant la Sareb, s'allunya de l'objectiu que havia traslladat el govern espanyol a Brussel·les a l'octubre, quan no es contemplava aquesta inclusió i s'esperava que el deute acabés el 2020 en un 118,8%.

En concret, en termes absoluts el deute públic va registrar el 2020 un repunt del 13,2%, en escalar uns 156.725 milions, perquè va passar dels 1,189 bilions d'euros del 2019 als 1,345 bilions d'euros el 2020.

El deute de l'Estat central segons el Protocol de Dèficit Excessiu (PDE) va pujar al desembre de l'any passat a 1,206 bilions d'euros, cosa que representa el 107,6% del PIB i un increment del 13,7%. El creixement del deute d'aquest subsector el 2020 va ser de 145.541 milions d'euros, dels quals més de 34.000 milions es deuen a la reclassificació del Sareb. El repunt de l'endeutament de l'Administració Central inclou també la transferència de 16.000 milions d'euros a través de Fons Covid-19 a les comunitats autònomes per finançar i cobrir despeses en sanitat, educació i ajudes a col·lectius afectats per les mesures contra la pandèmia.