Qui pretengui "curar" l'homosexualitat al País Valencià utilitzant mètodes, programes o teràpies d'aversió destinats a modificar l'orientació sexual, identitat o expressió de gènere de les persones s'enfrontarà a una sanció de fins a 45.000 euros. Així es recull en el projecte de la llei LGTBI que regularà, per primera vegada, els drets del col·lectiu de lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals. Aquesta llei garantirà, també, la igualtat real i efectiva d'aquestes persones i servirà per prevenir agressions i eradicar la discriminació per orientació sexual, identitat o expressió de gènere, desenvolupament sexual o grup familiar.

Aquesta serà la primera norma en l'estat espanyol que dedica un capítol sencer a la situació especial de les persones amb variacions intersexuals o amb diferències del desenvolupament sexual, i contempla la posada en marxa de mesures específiques de suport a la visibilitat i sensibilització social sobre l'existència de cossos no binaris.

La norma, que regula aspectes necessaris per fer-la efectiva en els diferents àmbits de la societat, pretén fer un reconeixement al col·lectiu LGTBI i establir una sèrie de mesures d'aplicació i seguiment a través de mecanismes de participació.

Grups especialitzats en prevenció de delictes LGTBIfobia

Es prestarà una atenció integral a les persones víctimes de violència per LGTBIfobia, per al que estableix l'elaboració d'un protocol específic i a més, crearà un servei públic d'assessorament i suport per a aquestes persones, que serà extensiu també als seus familiars i pròxims.

La norma també recull que els municipis de més de 100.000 habitants hauran de comptar amb grups especialitzats en la prevenció dels delictes d'odi, dins dels cossos de la policia local.

Quant al sistema sanitari públic, es promourà la realització de programes i protocols específics per a aquest col·lectiu, i es garanteix l'accés a les tècniques de reproducció assistida en la sanitat pública a totes les persones amb capacitat gestant o les seves parelles en condicions d'igualtat.

Protecció a la discriminació infantil

Quan ens en vigor la llei, es garantirà a les persones amb variacions intersexuals o amb diferències del desenvolupament sexual, una atenció psicosocial integral i adequada a les seves necessitats mèdiques, psicològiques, jurídiques, socials, laborals i culturals.

La norma també preveu la creació del Consell Valencià LGTBI, que vetllarà pel desenvolupament de la llei i realitzarà el seu seguiment i evolució, i de l'Espai de la Memòria LGTBI, que allotjarà arxius, registres i documents de la història de repressió que ha viscut aquest col·lectiu, i on es recordi a les persones LGTBI que van ser perseguides, torturades i assassinades.

En l'àmbit educatiu, s'inclourà en els currículums reglats continguts referents a aquestes qüestions, i els protocols de prevenció, acompanyament i intervenció davant de casos d'assetjament o violència en l'àmbit educatiu inclouran qüestions específiques quan siguin a causa de LGTBIfobia.

Quant a les famílies LGTBI, la llei també protegirà els fills i filles, així com les nenes i nens en acolliment per persones del col·lectiu LGTBI per evitar les situacions de discriminació que puguin patir per aquest fet.

D'altra banda, s'establiran mesures de suport específiques a nenes, nens, adolescents i joves LGTBI i es considerarà violència familiar aquella que pateixin pel fet de pertànyer a aquest col·lectiu en l'esmentat àmbit.

 

Igualtat real i efectiva per al col·lectiu LGTBI
País Valencià Igualtat real i efectiva per al col·lectiu LGTBI Àngel Martínez