Continua la normalització dels tipus del deute, avalada per la millora econòmica. La setmana passada va estar protagonitzada pel tensament dels tipus d'interès del deute públic en conèixer-se les actes de la FED i del BCE. En els últims cinc dies la rendibilitat del deute a 10 anys alemany ha pujat 10pb i els diferencials d'Espanya i Itàlia s'han incrementat en 20pb.

Malgrat això, les borses europees han pujat un 0,6% i de forma similar les americanes. La raó és que les dades macro han continuat sent positives, la qual cosa justifica l'augment dels tipus. A les bones dades de PMI industrial i de serveis que s'havien conegut al llarg de la setmana, divendres s'hi va unir que l'economia americana va crear 22k llocs de treball no agrícoles el juny, per sobre dels 178k esperats.

A Espanya, les revisions a l'alça del creixement del PIB continuen i ara el mercat espera un creixement proper al 3% el 2017 i similar el 2018. Addicionalment sembla que a nivell global pot continuar convivint una activitat econòmica relativament dinàmica, amb unes pressions inflacionistes contingudes.

El preu del petroli es manté per sota de 50 USD/b i tampoc no es veu un creixement descontrolat dels salaris. Als EUA les dades de divendres, van mostrar que el guany mitjà horari per treballador s'incrementa a una taxa anual del 2,5%, per sota del 2,6% esperat i que la dada de maig es va revisar des del +2,5% al +2,4%. Aquesta setmana es coneixeran les dades finals d'inflació de juny d'Alemanya i d'Espanya, però fora d'això continuarà sent una setmana de transició en espera de la publicació dels resultats.