L'any 2016 el pont Morandi de Gènova va ser sotmès a unes llargues i costoses obres de manteniment, que van durar més d'un any i que sembla ser que no van resoldre els problemes. Aquestes accions sobre el pont reflecteixen els dubtes que hi havia sobre la seva solidesa. El col·lapse del viaducte Morandi no ha estat una sorpresa per a alguns especialistes. De fet, alguns enginyers han qüestionat enèrgicament els projectes de Riccardo Morandi i no el consideren un geni, tot i que havia rebut molts reconeixements, a Itàlia i a nivell internacional. El viaducte Morandi va patir, ja fa anys, problemes greus d'alts i baixos del tauler, a causa dels efectes diferits del formigó. Van caldre moltes correccions per aconseguir que el plànol del pont es mantingués horitzontal. Per altra banda, a finals de segle passat, es van haver de substituir els cables de suspensió, que no eren prou resistents. A més a més, en els darrers anys s'havia detectat un fort deteriorament del formigó armat

Els costos de manteniment del pont Morandi al llarg del temps han estat molt elevats. Tot semblava indicar, ja, que el pont de Morandi no resistiria el que es considera la vida mínima d'una infraestructura d'aquest tipus (100 anys). Per evitar els elevats costos de manteniment, alguns enginyers, com el professor Antonio Brencich, ja van suggerir fa anys enderrocar-lo i fer-ne un de nou. 

El cas de Gènova no és l'únic. El més famós dels ponts de Morandi, el que se situa sobre el llac de Maracaibo, a Veneçuela, va haver-se de modificar l'any 2000, amb unes reformes molt costoses. També es van haver de substituir els cables de suspensió, perquè es va considerar que els originals no eren prou resistents.

El viaducte Morandi a la localitat d'Agrigento també va tenir greus problemes. De fet el 2017 es va haver de tancar per dur a terme serioses operacions de manteniment davant el deteriorament estructural dels pilars (a simple vista es veien en pèssim estat). De fet, a les xarxes socials, el 2017, va circular una campanya que advertia els conductors que no passessin pel viaducte, per considerar-lo "poc segur".