El canvi climàtic és un dels reptes més urgents del nostre temps, i l'acumulació de diòxid de carboni (CO₂) a l'atmosfera és una de les principals causes d'aquest fenomen. Per abordar aquesta amenaça global, és essencial reduir els nivells de CO₂ a l'atmosfera. Entre les diverses estratègies per aconseguir-ho, la reforestació i l'aforestació han emergit com a opcions poderoses. Aquestes pràctiques impliquen el cultiu i cura d'arbres per ajudar a absorbir l'excés de CO₂ de l'atmosfera.

Quanta CO₂ pot eliminar un sol arbre? La resposta a aquesta pregunta és més complexa del que sembla, i aquí explorem alguns aspectes clau per entendre millor la contribució dels arbres en aquesta lluita.

De mitjana, un arbre jove i sa pot absorbir uns 22 quilograms de CO₂ a l'any. No obstant això, aquesta xifra pot variar significativament. Els arbres més grans i madurs tenen una capacitat d'absorció molt major. Això és degut al fet que, a mesura que un arbre creix, la seva grandària i biomassa augmenten, la qual cosa li permet absorbir i emmagatzemar més carboni.

reforestacion03

Però no tots els arbres són iguals en termes d'absorció de CO₂ . Les espècies de creixement ràpid, com els pollancres o els eucaliptus, tendeixen a absorbir CO₂ més ràpidament que les espècies de creixement lent. A més, el clima també juga un paper important. Els arbres en climes tropicals sovint tenen una major capacitat d'absorció de CO₂ a causa dels seus períodes de creixement més llargs en comparació amb els arbres en climes temperats o freds.

La capacitat d'un arbre per eliminar CO₂ augmenta amb el temps, però no arriba al seu màxim de manera immediata. Generalment, un arbre triga entre 10 i 30 anys a assolir la seva maduresa, depenent de l'espècie. Durant els seus primers anys de vida, un arbre creix ràpidament i absorbeix una quantitat relativament alta de CO₂, però aquesta taxa disminueix a mesura que envelleix. No obstant això, fins i tot en la seva vellesa, els arbres continuen sent valuosos embornals de carboni.

Existeixen a més factors que incideixen en la capacitat d'absorció. La salut de l'arbre i les condicions ambientals són factors crítics per a la seva capacitat d'absorció de CO₂. Un arbre malalt, estressat o danyat no podrà eliminar CO2 de manera eficient. A més, la disponibilitat d'aigua, els nutrients del sòl i la llum solar són essencials per al creixement sa d'un arbre i, per tant, per a la seva capacitat d'absorció de CO₂.

Hem de tenir en compte que aquesta estratègia solament té sentit a llarg termini. Encara que els arbres més joves puguin absorbir més CO₂ anualment, la seva contribució al llarg de la seva vida és significativa a causa de la seva longevitat. Els arbres també emmagatzemen carboni en la seva fusta, la qual cosa ajuda a reduir la quantitat de CO₂ a l'atmosfera, fins i tot després d'haver assolit la seva maduresa i la seva taxa d'absorció hagi disminuït.

reforestacion02

En la lluita contra el canvi climàtic, cada arbre compta. Encara que la capacitat d'un arbre per eliminar CO₂ variï segons diversos factors, la seva contribució total al llarg de la seva vida és innegable. La reforestació i l'aforestació són estratègies clau per reduir els nivells de CO₂ a l'atmosfera, i han de ser part integral dels nostres esforços per lluitar contra el canvi climàtic. No obstant això, no hem de dependre exclusivament dels arbres; també hem de reduir les nostres emissions de CO₂ i adoptar pràctiques sostenibles en tots els aspectes de les nostres vides. Junts, podem treballar per un futur més verd i sostenible, on els arbres continuïn jugant un paper essencial en la preservació del nostre planeta. La comunitat Green està compromesa en aquest objectiu, hem plantat ja més de tres-cents arbres en poques setmanes. Fes-te membre i planta el teu primer arbre ara mateix.