Tal dia com avui de l’any 1657, fa 366 anys, a Amsterdam, moria David ben Joseph Pardo, harzan (sacerdot) i rabí de les congregacions jueves Bet Ysrael i Bikkur Holim d’aquella ciutat neerlandesa, i administrador del cementiri jueu d’aquelles comunitats. Des de finals del segle XV, Amsterdam havia estat un nucli d’acollida de minories perseguides, que havien contribuït poderosament a l'expansió urbana i econòmica de la ciutat. Des del 1492 i durant tota la centúria del 1500 s’hi havien establert grups de jueus sefardites i katalanim expulsats dels estats de la monarquia hispànica; de luterans flamencs perseguits per l’aparell de dominació hispànic; i de calvinistes originaris dels ports atlàntics francesos amenaçats pels reis Valois.

David ben Joseph Pardo havia nascut a Tessalònica (llavors imperi otomà), cap al 1591. Tessalònica havia estat una de les principals destinacions de la diàspora jueva catalano-aragonesa del 1492. Segons la investigació historiogràfica, el call katalanim de Tessalònica no era el més populós, però sí que era el més prestigiós. La seva escola, inspirada en la desapareguda escola talmúdica de Barcelona, era sovintejada per estudiants jueus d’arreu de l’imperi otomà. I els seus rabins, de la nissaga Almosnino, assessoraven altres comunitats jueves de la Mediterrània oriental, en matèria de dret, d'història o de religió. Els Pardo eren originaris del call katalanim de Tessalònica que va tenir la llengua catalana com a pròpia fins a principis del segle XVII.

David ben Joseph Pardo va emigrar a Amsterdam, amb el seu pare, a finals del segle XVI o principis del XVII. Allà es va casar amb la sefardita Rachel Sanchez (1619), originària de Moura (Portugal), i van tenir tres fills: Joseph (1624-1677), Josiah (1626-1684) i Sara (?-?). Cap al 1620 va començar a treballar per la Companyia Neerlandesa de les Índies Orientals (VOC), un gegant del comerç internacional, amb una flota pròpia, amb colònies en propietat i amb una massa de 50.000 empleats. Els Pardo formarien part del grup de famílies jueves neerlandeses que van participar en la fundació de Nova Amsterdam (1625), posteriorment, Nova York. Josiah seria un dels primers rabins nord-americans. Posteriorment, els Pardo es canviarien el cognom per Brown.