Tal dia com avui de l’any 1903, fa 118 anys, a l’Armentera (Alt Empordà) naixia Alexandre Deulofeu i Torres, que formularia una Teoria Matemàtica de la Història que predeia la independència de Catalunya. Segons aquesta teoria, publicada el 1967, les nacions que han articulat la història de les civilitzacions estan sotmeses a moviments cíclics alterns de concentració i de fraccionament que tenen una durada de 550 anys. Aplicant aquest càlcul a la monarquia hispànica, creada el 1479 aventurava la dissolució d’Espanya i, per tant, la independència de Catalunya l’any 2029.

Deulofeu tenia una sòlida formació intel·lectual (era farmacèutic, químic i filòsof) que seria la base de treball de la seva investigació. Va teoritzar que les civilitzacions i els imperis coneixen uns cicles similars als dels éssers vius. En el cas d’Espanya afirmava: "L’imperi espanyol, millor dit, austroborbó, com tots els imperis fins ara estudiats, és un procés biològic perfecte, que ha passat per les fases per les quals passen tots els imperis fins a arribar a la fase de decadència amb la pèrdua del domini colonial; i a la fase d’anarquia i descomposició des del regne de Ferran VII fins avui (...). Avui ens trobem en una nova fase dintre d’aquesta decadència, que sabem que es perllongarà fins a la desaparició del poder centralitzat, fet que es produirà als voltants de l’any 2029”.