Tal dia com avui de l’any 1149, fa 874 anys, les hosts de Ramon Berenguer IV, comte independent de Barcelona; i d’Ermegol VI, comte independent d’Urgell; entraven a la ciutat de Larida, que tot seguit seria anomenada Lleida, topònim amb el qual ja era coneguda a la zona cristiana (comtats de Barcelona, Urgell, Ribagorça i regne d’Aragó). També el mateix dia, les hosts de Ramon Berenguer IV, entraven a les places d’Afragha i de Miknasa; que, a partir d’aquell moment, es passarien a anomenar Fraga i Mequinensa, respectivament, per la mateixa raó que s’havia produït el canvi de topònim a Lleida.

Amb la conquesta d’aquestes tres importants i estratègiques places, el comtat independent de Barcelona s’assegurava el seu domini sobre la vall baixa de l’Ebre (l’any anterior havia conquerit Tortosa i la seva regió), i tallava la progressió territorial d’Aragó cap al mar seguint el curs del riu. Aquesta maniobra tindria una gran importància, perquè en la futura unió dinàstica entre Barcelona i Aragó; que, després de tretze anys de negociacions, es materialitzaria pocs mesos després (Lleida; agost, 1150); el Principat de Catalunya ostentaria el monopoli de la projecció marítima que convertiria aquell conglomerat en la primera potència militar i econòmica de la Mediterrània.

Tot seguit a la conquesta, el nou poder va expulsar la majoria de la població musulmana, tot i que eren d’origen ètnic autòcton (hispano-romans-visigots islamitzats i arabitzats durant la dominació musulmana, segles VIII a XII). Va restar un petit contingent de població, numèricament molt reduït, tant en aquestes tres places com en petits pobles de les ribes del Segre i del Cinca; però ni conservaven la llengua romànica ni la confessió cristiana anteriors a la invasió àrab del territori (717-718). La comunitat mossaràbiga de Larida (cristians sota dominació musulmana) havia desaparegut durant el segle XI, amb l’estat de terror imposat pels almoràvits i els almohades.

Lleida, Fraga i Mequinensa van ser repoblades amb gent procedent dels comtats de Barcelona i d’Urgell (els dominis dels dos principals promotors d’aquella empresa militar), i de Ribagorça (pels barons feudals que formaven part d’aquella host i que es van beneficiar d’aquell repartiment). També hi van participar, en grau més baix, colons aragonesos, per la condició d’Home Principal d’Aragó que ostentava Ramon Berenguer IV; i que, a Lleida, van ser emplaçats a extramurs, en un paratge rústic que seria anomenat “Paretines” (actual barri de Pardinyes). Fraga i Mequinensa han format part del Principat de Catalunya en diverses etapes de la història.