L’Ajuntament de Terrassa tallarà l’aigua a aquelles empreses o petits comerços que no estiguin al dia de pagament. Aquest fet suposa una novetat, ja que fins ara el reglament del servei d’aigua no contemplava fer talls a cap mena d’usuari. El que sí que es feia és que en cas que algun client no pagués el servei, s’iniciava un procés administratiu que, després de les protocol·làries notificacions, acabava en un embargament dels comptes del deutor. Ara l’Ajuntament de Terrassa treballa en la modificació d’aquest reglament amb el principal objectiu de permetre el tall del servei de l’aigua per a usos industrials i comercials que no paguin la factura.

Aquest canvi és significatiu, ja que suposa una contradicció respecte als ideals fundacionals de la companyia d’aigua terrassenca, que va néixer com una alternativa que no buscava la rendibilitat econòmica i que assegurava ‘l’aigua per a tothom’. El pas del temps ha deixat les promeses inicials en paper mullat.

En concret, en el ple del dia 29 d’octubre de 2021 ja es va aprovar la modificació parcial del Reglament del servei municipal d’abastament domiciliari i estalvi d’aigua, del març de 2017, però encara no ha sortit publicat, només coneixem vagament el seu contingut per una nota de premsa confusa de l’ajuntament. La proposta contempla introduir dos canvis. En primer lloc, adaptar-se a la nova normativa que marca l'ordre ICT/155/2020 de 7 de febrer de 2020, del Ministeri d’Indústria, pel que fa als comptadors d’aigua; i, segon, tractar els impagaments que es produeixen en els subministraments industrials i comercials.

En aquest darrer cas dels impagaments, l’Ajuntament de Terrassa modificarà l’article 24 del Reglament per tal que Taigua pugui acotar l’excepció del pagament en els contractes de subministrament domèstic que s’emparin en casos de vulnerabilitat residencial i deixar, així, oberta la possibilitat de suspendre el subministrament en els contractes industrials i comercials. Resta per veure què farà amb els usuaris domèstics no vulnerables.

Des del desembre de 2018 fins al setembre de 2021, l’import de les factures impagades procedents dels subministraments industrials i comercials superaven els 227.000 euros, una xifra que representa l’11 % de l’import total del deute de Taigua, que en menys de 3 anys supera els 2 milions d’euros.

Si en el seu moment ja van ser els treballadors de la companyia els que van pagar la ‘remunicipalització’ amb un empitjorament de les seves condicions laborals. Ara són les pymes i les botigues de barri les que poden pagar les conseqüències amb un tall del servei d’aigua. Tot en un moment especialment crític per a moltes d’elles.

Davant d’aquesta mesura es posa de manifest que el Consistori terrassenc no demostra cap sensibilitat amb els abonats industrials ni els comerços, tan tocats per la pandèmia de la Covid-19, que tot i suposar una part petita del deute acumulat de Taigua són els que patiran talls d’aigua sense importar quina és la seva situació econòmica.