El Tribunal Suprem (TS) ha desestimat el recurs de cassació interposat per Iberia i ha declarat abusives tres clàusules utilitzades per l'aerolínia als seus contractes de transport aeri de passatgers amb la compra del bitllet i que van ser denunciades per l'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU). La decisió ratifica la sentència de l'Audiència Provincial de Madrid, recorreguda per la companyia aèria, així com l'anterior dictada pel Jutjat del Mercantil número 12, davant de la demanda presentada per la OCU l'any 2011 en la qual sol·licitava eliminar diverses clàusules utilitzades per Iberia als contractes subscrits pels consumidors.

En la seva sentència, el Suprem confirma, en primer lloc, la nul·litat de la clàusula, que facultava la companyia aèria a modificar les condicions del transport contractat (companyia i escales) "en cas de necessitat". Per a la Sala Primera del Suprem es tracta d'una expressió "excessivament genèrica i imprecisa" ja que pot interpretar-se incloent supòsits que excedeixen de les "circumstàncies extraordinàries" i que exclouen la responsabilitat del transportista, en la interpretació que d'elles ha fet el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TUE), i pot afavorir "injustament" la posició contractual de la companyia aèria en cas d'incompliment de les condicions del contracte en detriment del consumidor.

Així mateix, confirma la nul·litat de la clàusula que eximeix la companyia de responsabilitat en cas de pèrdua d'un enllaç. Sense perjudici que la companyia no hagi de respondre necessàriament i en tot cas quan el viatger perd l'enllaç, l'esmentada clàusula conté "una exempció de responsabilitat" redactada en termes excessivament genèrics i que deixen la qüestió a l'exclusiva voluntat de l'aerolínia i que, per tant, en contra de la bona fe, perjudica els drets del consumidor en ordre a exigir la responsabilitat pels danys i perjudicis.

Finalment, sobre la clàusula coneguda com a no xou, que autoritzava Iberia a cancel·lar trajectes adquirits en cas de no utilitzar algun d'ells, la Sala considera que la decisió d'abaratir els preus per al cas de la venda conjunta de diversos trams és una opció "legítima". No obstant això, apunta que una vegada comercialitzat un bitllet que inclou diversos trams a un preu inferior al que s'hauria suposadament comercialitzat separadament, la utilització pel client d'algun d'aquests (per exemple, en un bitllet d'anada i tornada la no-utilització de l'anada i sí de la tornada) causi un perjudici a la companyia aèria, que ja ha cobrat el preu íntegre del bitllet d'avió que va treure a la venda, sense que l'absència d'un passatger a l'avió incrementi els costos.

"La clàusula en qüestió suposa un desequilibri de drets i obligacions contrari a la bona fe, ja que a un consumidor que complert amb la seva obligació, que és únicament el pagament del preu, se li priva en tot cas del gaudi de la prestació contractada, que per raons que poden ser de naturalesa molt diversa ha decidit o s'ha vist impedit a gaudir només en part", assenyala el Suprem.