L'Ajuntament de Sabadell va invertir en transport públic el 2018 un total de 25,85 euros per habitant, gairebé la meitat de la mitjana estatal, que és de 47,75, i també per sota de Terrassa, la despesa del qual és de 33 euros, segons un informe elaborat per l'Observatori de Serveis Urbans (Osur) en el qual s'analitza l'evolució dels comptes municipals entre els anys 2010 i 2018 partint de xifres oficials.

Les principals despeses de l'Ajuntament són benestar comunitari --que engloba clavegueram, |abastament d'aigua potable, recollida, gestió i tractament de residus, neteja viària, cementiris i serveis funeraris, enllumenat públic i protecció al medi ambient-- amb 178,76 euros per habitant; educació (73,69 euros) i seguretat i ordre públic (63,87 euros).

En relació amb el benestar comunitari, l'informe mostra que l'últim any s'ha reduït la despesa un 2,5% respecte a l'any anterior, principalment a causa de la caiguda en la recollida i tractament de residus, mentre que la inversió en neteja s'ha mantingut estable des de 2013 per sobre dels 50 euros per habitant malgrat continuar sent el servei més mal valorat de la ciutat, segons el II Barómetro Osur de satisfacció dels Serveis Urbans.

El director general d'Osur, Ramiro Aurín, ha destacat que Sabadell és una ciutat de geografia "complexa que resulta exigent en la planificació del transport públic perquè els ciutadans puguin gaudir-lo i fer un ús més sostenible de la seva ciutat", per la qual cosa el pressupost destinat seria clarament insuficient.

La despesa municipal en habitatge disminueix a Terrassa

En relació amb Terrassa, la despesa municipal en habitatge ha disminuït en l'actual legislatura, segons l'informe d'Osur. La mitjana per habitant de l'actual mandat s'ha situat en els 0,16 euros.

El principal despesa pressupostària de Terrassa és benestar comunitari, que engloba clavegueram, abastament d'aigua potable, recollida, gestió i tractament de residus, neteja viària, cementiris i serveis funeraris, enllumenat públic i protecció al medi ambient, amb 126,95 euros per habitant.

El segueix educació, amb 114,90 euros per habitant el 2018, seguretat i ordre públic, amb 59,84 euros, i transport públic, amb 33,18 euros el 2018.

Osur ha subratllada que la despesa en benestar comunitari de Terrassa, malgrat el seu augment pressupostari en aquests quatre anys col·loca a la ciutat en el número 17 de les 21 ciutats espanyoles analitzades.

En educació s'ha passat dels 62,95 euros per habitant el 2013 a situar-se per sobre dels 100 euros. Respecte a altres partides, l'actual govern municipal ha mantingut pràcticament invariable la despesa en seguretat i ordre pública, mantenint-se en els 59,84 euros.

Osur ha analitzat les partides pressupostàries de 21 ciutats espanyoles i els seus diferents governs entre els anys 2010 i 2018.

L'estudi ha valorat com ha influït la irrupció de nous partits en els comptes municipals i ha conclòs que ha variat poc respecte als partits tradicionals.