Primers passos cap a la derogació de la reforma laboral del PP, o almenys la derogació parcial. El Consell de Ministres ha aprovat avui un Reial Decret-llei per derogar l'article '52.d' de l'Estatut dels Treballadors que permet als empresaris l'acomiadament objectiu d'un treballador per acumular baixes mèdiques justificades.

La ministra de Treball i Economia Social, Yolanda Díaz, ha subratllat després de la roda de premsa posterior al Consell de Ministres que l'article '52.d' quedarà derogat des de demà, per la qual cosa "ja no es podrà acomiadar ningú" per tenir una baixa justificada per malaltia. Aquest article, que va ser modificat amb la reforma laboral de 2012, establia que un contracte de treball pot extingir-se per faltes d'assistència a la feina, encara justificades però intermitents, que assoleixin el 20% de les jornades hàbils en dos mesos consecutius, sempre que el total de faltes d'assistència en els dotze mesos anteriors assoleixi el 5% de les jornades hàbils o el 25% en quatre mesos discontinus dins d'un període de 12 mesos.

La ministra de Treball ha ressaltat que la derogació d'aquest article suposa "reparar drets dels treballadors i solucionar una anomalia" que existia en la normativa espanyola respecte a altres països de l'entorn, on no hi ha un precepte similar.

A més, ha indicat que amb aquesta decisió es comença a "desmuntar" la reforma laboral del PP, es dona "seguretat jurídica" als treballadors i es compleix el mandat del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, que va instar el govern espanyol a modificar la seva legislació en considerar discriminatòria aquesta causa d'acomiadament.

Díaz ha denunciat a més que l'article '52.d' havia generat "alarma" entre la societat. "A partir d'ara impedim que les persones, quan se senten més vulnerables, siguin acomiadades", ha dit la ministra, que ha justificat que s'hagi utilitzat la figura del Reial Decret-llei en què es tracta de preservar drets.

Sense caràcter retroactiu

Preguntada per si la derogació d'aquest article afectarà les denúncies judicials en curs, la ministra ha assenyalat que no tindrà caràcter retroactiu i que entrarà en vigor a partir de la seva publicació al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE). La supressió del '52.d' es produeix després que el Tribunal Constitucional, en una sentència coneguda a finals d'octubre, avalés l'extinció del contracte laboral per causes objectives si hi ha faltes d'assistència justificades encara que intermitents.

L'aprovat avui és la derogació de l'article, no la seva modificació ni la seva substitució per un altre text. D'aquesta forma, l'acumulació de baixes mèdiques justificades deixarà de ser una causa objectiva per a l'acomiadament d'un treballador. Això no significa que un empresari no pugui acomiadar algú de la seva plantilla per faltes d'assistència o impuntualitat, ja que podria argumentar aquesta raó per realitzar el que es coneix com a acomiadament disciplinari.

D'altra banda i respecte al calendari previst per al desenvolupament del diàleg social, la ministra ha insistit que perquè aquest procés vagi bé es necessita discreció, mentre ha explicat que els aspectes "més urgents" relacionats amb la modificació de la reforma laboral de 2012 (precarietat laboral i reequilibri de la negociació col·lectiva) s'estan treballant ja amb els agents socials.