Nacions Unides ha atorgat a CaixaBank, a través de VidaCaixa i CaixaBank Asset Management, la màxima qualificació (A+) en inversió sostenible. La institució ha valorat el grau d'implementació dels Principis d'Inversió Responsable (PRI, per les seves sigles en anglès) tant de l'asseguradora i gestora de fons de pensions com de la gestora d'actius, i ha atorgat a ambdues una A+ per la seva gestió destacada en Estratègia i Bon Govern.

Els PRI tenen com a objectiu sensibilitzar sobre l'impacte que les qüestions ambientals, socials i de bon govern (ESG, per les seves sigles en anglès) tenen en les inversions, així com assessorar als signants sobre com integrar aquests assumptes en les seves estructures d'inversió. Es tracta, en definitiva, d'analitzar les inversions potencials amb criteris que superin la rendibilitat econòmica i de promoure aquestes mateixes qüestions en les entitats destinatàries de la inversió. Els PRI aspiren a construir un sistema econòmicament eficient i financerament sostenible a escala global, que beneficiï al medi ambient i a la societat en el seu conjunt.

El president de CaixaBank, Jordi Gual, ha destacat que “CaixaBank participa de forma molt activa en el debat internacional per acordar principis d'actuació comuns, entre els que destaquen els Principis de Banca Responsable de Nacions Unides, recentment presentats a Nova York i, per descomptat, els principis per a la inversió responsable”. Gual ha afegit que “l'aplicació de criteris ambientals, socials i de governança a la gestió del nostre negoci és clau per aconseguir una banca responsable que ajudi a la societat a fer front als desafiaments ambientals i socials als quals ens enfrontem”.

Els Principis d'Inversió Responsable de Nacions Unides representen el major projecte mundial d'impuls de la gestió responsable de les inversions i un referent internacional en aquest àmbit. En aquest sentit, el conseller delegat de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, ha subratllat que “la inversió sostenible o responsable permet gestionar millor els riscos globals i generar rendiments sostenibles a llarg termini ”. Per a Gortázar, la màxima qualificació en inversió sostenible atorgada per Nacions Unides “reafirma el nostre compromís amb un model de banca socialment responsable que no només aconsegueixi rendibilitat econòmica per als nostres accionistes, sinó que promogui una gestió coherent amb els nostres valors corporatius i afavoreixi la creació de valor per a tota la societat”.

Segons explica l'entitat en un comunicat, VidaCaixa porta més de 15 anys compromesa amb la inversió socialment responsable i una dècada com a signant de PRI. El 100% dels seus actius sota gestió (a prop de 90.000 milions d'euros) i, per tant, tots els seus productes, s'analitzen sota criteris de sostenibilitat. Durant aquest any 2019, les principals millores implementades per l'entitat, que li han permès mantenir la màxima qualificació, han estat la promoció de nous drets polítics, l'adhesió a la iniciativa col·laborativa Climate Acció 100+, o la millora de la transparència a través d'accions de comunicació. La rendibilitat mitjana dels plans de pensions de CaixaBank, a través de VidaCaixa, històricament ha aconseguit superar a la mitjana a Espanya a 1, 3, 5 i 10 anys. 

Per la seva part, CaixaBank AM ha aconseguit per primera vegada la qualificació màxima tres anys després de signar els PRI. Durant aquest període, la gestora ha fet un intens treball per incorporar els criteris de sostenibilitat en els seus processos d'inversió; ha ampliat drets polítics, ha implantat iniciatives de gestió interna, recursos humans i voluntariat, i ha desenvolupat nous canals de comunicació pels seus stakeholders. En el seu cas, el 90% dels seus actius (a prop de 50.000 milions d'euros) es gestionen sota els criteris de sostenibilitat que proposa Nacions Unides.