El bloqueig que el govern espanyol ha imposat als comptes de la Generalitat afecta un total de 31 milions d’euros del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació que s’haurien de destinar al sector agrari abans de finals d’any.

La Generalitat ha sol·licitat al Ministeri d’Hisenda que autoritzi el pagament d’aquests ajuts, ja que si no es poden pagar ara, tampoc no es podran fer efectius els fons comunitaris que cofinancen aquests ajuts. La consellera d’Agricultura, Meritxell Serret, ha explicat a les organitzacions agràries —Unió de Pagesos, Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya i Federació de Cooperativa Agràries de Catalunya—, en el marc de la Taula Agrària, quina és la situació provocada per l’ordre ministerial per la qual es declara la no disponibilitat de crèdits en el pressupost de Catalunya per al 2017.

Serret ha assenyalat que es tracta d'una intervenció "totalment injustificada" que posa traves al funcionament ordinari de la Generalitat i que perjudica directament als administrats, en aquest cas als pagesos, ramaders, cooperatives i empreses del sector agrari, segons ha apuntat.

Liquidació d'ajuts

La consellera ha subratllat que el bloqueig que imposa l’Estat als comptes del Departament afecta principalment la liquidació d’ajuts previstos dins el Programa de Desenvolupament Rural (PDR), com ara alguns ajuts agroambientals, els adreçats a les indústries alimentàries i la gestió forestal sostenible.

També es veu afectat el foment de les assegurances agràries, els incentius a la millora de la competitivitat de les cooperatives agràries, el suport a la sanitat vegetal i ramadera, el suport a les Agrupacions de Defensa Forestal i ajuts a les confraries de pescadors.

La consellera també ha anunciat a les organitzacions agràries que, un cop finalitzats els controls corresponents, aquesta setmana es tramitarà la sol·licitud de fons al FEGA amb l’objectiu de fer el pagament de la bestreta del 70% de la Política Agrícola Comú (PAC) la setmana vinent.