L'índex de confiança empresarial per al tercer trimestre del 2019 ha augmentat un 0,9% a Catalunya respecte dels tres mesos anteriors, segons l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat). En un comunicat d'aquest dijous, l'organisme públic ha informat de la millora de les perspectives empresarials per als mesos de juliol, agost i setembre en relació a l'abril, maig i juny després d'un any encadenant descensos de l'indicador.

L'índex de confiança empresarial harmonitzat (ICEH) indica que l'hostaleria i el transport impulsen la confiança empresarial amb un increment del 3,5% seguit del comerç (1,7%) i de la resta de serveis (0,6%). La indústria s'ha mantingut pràcticament estable amb un augment del 0,1% respecte del segon trimestre. La construcció és l'únic sector que mostra una davallada de la confiança (-0,7%).

Per grandària de l'establiment, els que milloren més la confiança són els que tenen entre 50 i 199 assalariats amb un augment del 2,8%. Els que tenen una plantilla d'entre 200 i 999 treballadors l'incrementen un 2% mentre que els negocis amb entre 10 i 49 l'augmenten un 0,8%. Els establiments de dimensió més gran, de més de 1.000 treballadors, disminueixen la confiança un 4,2% i els de menys de 10 un 0,1%.

Per demarcacions camerals, totes mostren una millora de la confiança respecte al trimestre anterior. Les Cambres de Lleida són les que tenen un augment de l'índex més elevat (3%), seguides de les Cambres de Girona (1,5%), les Cambres de Tarragona (1,1%) i la resta de cambres de Barcelona (0,7%). Pel que fa a la Cambra de Barcelona, es manté gairebé estable (0,1%).

En relació a les expectatives per al tercer trimestre en relació al mateix període de l'any anterior, la confiança empresarial disminueix un 1,6%. La confiança empresarial empitjora a tots els sectors, excepte a l'hostaleria i transport (1,9%). La indústria (-3,9%) encapçala els sectors on s'ha produït una davallada de la confiança empresarial respecte al mateix període del 2018.

Increment també a l'Estat

Paral·lelament, l'Institut Nacional d'Estadística (INE) ha informat que al conjunt de l'Estat la confiança empresarial ha augmentat un 1,6% de cara al tercer trimestre. El 21,4% dels gestors d'establiments consideren que l'evolució del seu negoci serà favorable els tres pròxims mesos mentre un 16,7% creu que serà desfavorable. Un 61,9% opina que serà normal