La ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, ha avançat avui que els pares que hagin cobrat permisos de paternitat en els últims quatre anys també podran reclamar la devolució de l'IRPF, igual que passarà amb els permisos de maternitat.

En declaracions als mitjans després de participar en la presentació del Sorteig de la Loteria Nacional amb motiu del 40 aniversari de la Constitució, Montero ha assenyalat que es tornarà les quantitats retingudes indegudament tant als permisos de maternitat com als de paternitat.

La ministra ha assenyalat que s'està ultimant la fórmula per efectuar les devolucions -relatives als períodes no prescrits, és a dir, els últims quatre anys- i ha confiat que pugui explicar-se el procediment la propera setmana.

El mes d'octubre passat, el Tribunal Suprem va declarar exemptes del pagament de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) a les prestacions per maternitat percebudes de la Seguretat Social, el que beneficia tant els qui les cobrin a partir d'ara com els qui les van rebre en els últims quatre anys, que és el període no prescrit.

Montero ja va xifrar entre 1.100 i 1.200 milions d'euros l'impacte de les devolucions, si bé en aquell moment només es referia a les de maternitat. Ara, la ministra amplia l'exempció d'IRPF als permisos de paternitat, amb les consegüents devolucions, que per als exercicis 2014 a 2017 beneficiarà a 938.584 pares, d'acord a les dades de la Seguretat Social. Només en els nou primers mesos de l'any, la Seguretat Social va abonar 190.053 prestacions de paternitat, per un import total de 308,6 milions d'euros.

La prestació per paternitat, igual com les de maternitat, és equivalent a la totalitat del salari, s'abona directament per l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS). Aquest permís és independent del de maternitat i compatible amb el gaudi compartit quan és cedit per la mare. El permís de paternitat era de quinze dies fins a inicis d'aquest any, quan es va ampliar a quatre setmanes per després passar, a partir de juliol, a cinc.