La consellera de Drets Socials, Violant Cervera, ha fet públic que es destinarà, com a mínim, el 25% dels habitatges protegits de lloguer que construeixi el Govern a joves de fins a 35 anys. La consellera Cervera, ha aprofitat la Comissió de Polítiques de Joventut del Parlament, per explicar que les convocatòries de subvencions per a la promoció d'habitatge de lloguer social afavoriran les que prevegin en primera assignació una reserva d'almenys el 25% per als joves. La nova mesura, que pretén reservar el 25% d'habitatges de lloguer social a joves de fins a 35 anys, és una iniciativa enfocada a pal·liar la cada vegada més reduïda taxa d'emancipació del jovent a Catalunya. I és que, avui dia, la taxa d'emancipació dels joves de 16 a 29 anys, ha caigut fins al 15,5%, la més baixa del segle i la meitat que el 2007 (32%). 

La consellera Cervera ha aprofitat la Comissió de Polítiques de Joventut del Parlament per indicar que l'any 2022 és l’Any Europeu de la Joventut, i "també serà l’Any de la Joventut Catalana”, amb el Congrés de la Joventut de Catalunya al març.“Un congrés que ha de ser de Govern, de país, perquè les seves conclusions marcaran el rumb de les polítiques de Joventut del Govern”, ha subratllat. Segons ha assenyalat la consellera de Drets Socials, el Congrés de la Joventut de Catalunya posarà les bases de l’Estratègia Jove, el proper Pla Nacional de Joventut. L'Estratègia Jove, segons ha anunciat, prioritzarà tres elements bàsics: feina, casa i futur per “garantir feines dignes, accés a l’habitatge i la capacitat de formar-se i gestionar el propi projecte vital”.

Emancipar-se, el gran repte del jovent

L'emancipació és, cada vegada, un repte més difícil pels joves. Especialment, els joves que més pateixen per poder-se independitzar són aquells que es troben en la franja d'edat d'entre els 16 anys i els 29. Així ho palesa l’informe de la Direcció General de la Joventut de l'any 2021. Aquest document especifica que la taxa d’emancipació d'aquest grup d'edat és del 16,3%. Certament, la xifra de joves que avui dia es pot emancipar és alarmant, ja que és la més baixa del segle per quart trimestre consecutiu, amb una disminució respecte de l’anterior de gairebé dos punts percentuals (18%). I el mateix trimestre de l’any passat, era del 20,9%. 

D'altra banda, per trobar l'any en què l'índex d'emancipació dels joves a Catalunya va ser més alt cal retrocedir fins al 2007. En aquell moment, abans de l'esclat de la crisi econòmica, la taxa d’emancipació del jovent va ser del 32,3%, el percentatge més alt del segle. Des de l'any 2007, el nombre percentual de joves emancipats ha patit una davallada de setze punts. I és que la crisi econòmica va provocar estralls fins a l'any 2015, moment en què es va mantenir estable al voltant del 24%. Però, la pandèmia de la covid-19 ha provocat una nova baixada, que ha enfonsat per sota del 20% aquest índex. 

L'ocupació juvenil

L'any 2021, segons l'informe de la Direcció General de Joventut, la taxa d’ocupació juvenil respecte del total de la població era del 52,2%. Són més de deu punts percentuals en comparació del mateix semestre de l’any anterior. Ara, la situació dels joves treballadors és molt particular perquè es van suspendre molts contractes temporals. Malgrat tot, abans de la crisi econòmica del 2008, la taxa d’ocupació era al voltant del 66%, gairebé un 15% més que ara.