El Consell Executiu ha autoritzat la signatura d’un acord entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya (AHC) i l’Institut Català del Sòl (Incasòl) que permetrà dedicar 30 milions d’euros a l’adquisició de pisos provinents d’execucions hipotecàries per destinar-los a lloguer social. Segons aquest acord, que se signarà properament, l’Incasòl finançarà l’Agència perquè pugui comprar els habitatges.

El Decret llei 1/2015, de 24 de març, de mesures extraordinàries  i urgents per a la mobilització dels habitatges provinents de processos d’execució hipotecària, estableix que la Generalitat de Catalunya pot exercir el dret de tanteig i retracte a favor d’aquests habitatges. Així, l’acord permetrà a l’AHC que, un cop esgotades les seves disponibilitats pressupostàries, pugui continuar fent efectiu el seu dret de tanteig per adquirir més habitatges que passaran a formar part del seu parc propi i es destinaran a la promoció de lloguer assequible. Els habitatges es destinaran a les urgències que atenen les Meses d’Emergències.

L’Agència retornarà els 30 milions a l’Incasòl, sense interessos, amb l’import dels lloguers que recapti dels habitatges comprats i llogats, en un màxim de 40 anys. Aquesta legislació es va aprovar per "pal·liar les conseqüències de la crisi econòmica iniciada el 2007", entre les quals el Govern ha destacat els processos d'execució hipotecària iniciats per entitats financeres i la Sareb.

Així, ha ressaltat que aquest dret a favor de les administracions està permetent mobilitzar pisos per destinar-los a famílies en situació d'especial vulnerabilitat i evitar la seva venda a fons d'inversió internacionals "que podrien portar a una nova dinàmica especulativa".