Un total de 27 immobles per un import de 3.819.659 euros. Aquest és el resultat de la subhasta pública a l’alça de 46 immobles procedents d’herències intestades, convocada per la direcció general del Patrimoni de la Generalitat. Tal com va anunciar el vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda, Pere Aragonès, el Govern destinarà de manera immediata els 2.897.399 € obtinguts de la venda de 16 finques urbanes (13 habitatges, un local, un estudi i un pàrquing) a la compra d’habitatge de lloguer social a la ciutat de Barcelona i municipis de l’Àrea Metropolitana. 

A l’acte, que ha tingut lloc aquest dijous a l’espai Bital de l’Hospitalet de Llobregat, s’han presentat un total de 156 ofertes per 27 dels 46 immobles, entre els quals hi ha des de pisos, a pàrquings, solars i estudis distribuïts arreu de la geografia catalana.

Lloguer social

Aquests immobles que s'utilitzaran per a lloguer social corresponen a herències que ja es poden liquidar perquè no tenen cap altre bé associat. D’acord amb la legislació vigent, l’Administració pot rescatar habitatges procedents d’execucions hipotecàries dels bancs, exercint el dret de tempteig i retracte.

La previsió és que es puguin adquirir entre 30 i 40 pisos per evitar la seva transmissió a fons d’inversió i poder-los dedicar a habitatge social. Els 0,9 milions d’euros restants corresponen a herències que encara no es poden distribuir perquè tenen altres actius pendents de liquidar. Quan es pugui liquidar la totalitat de l’herència de la qual provenen, la direcció general del Patrimoni proposarà a la Junta d’Herències ―òrgan col·legiat de la Generalitat del qual formen part, també, la Federació de Municipis de Catalunya i l’Associació de Municipis de Catalunya―, que es destinin a polítiques d’habitatge.

Venda directa

Pel que fa als 19 immobles que han quedat deserts en la licitació, d’acord amb el que preveu la Llei de Patrimoni, es podrà procedir a la seva venda directa durant un any. El preu de sortida de tots aquests immobles serà el fixat per les bases de la subhasta, tal com van sortir publicades al DOGC el passat 9 de maig.