La Fundació Agbar, fundació privada sense ànim de lucre que té com a objectiu promoure accions sobre sostenibilitat o desenvolupament sostenible, ha estat escollida com la més transparent d’Espanya i compleix 19 dels 20 criteris que avalua anualment la prestigiosa Fundación Compromiso y Transparencia, en el marc del rànquing de transparència de fundacions d’Espanya. 

La Fundació Agbar se situa així al capdavant del total de les 120 fundacions analitzades en l’informe Construir Confianza, que valora la transparència i el bon govern d’aquest tipus d’organitzacions. En aquest sentit, ha estat especialment rellevant l’adequació del propòsit de la fundació amb els objectius, problemes i necessitats que en justifiquen la pròpia existència.

D'aquesta manera, la Fundació Agbar, que centra els seus esforços principalment en col·lectius i persones en situació de vulnerabilitat a l’àrea metropolitana de Barcelona i la resta de Catalunya, en l’últim any ha fet importants passos per definir millor la seva acció social i convertir-se en una organització més transparent.

El director de la Fundació Agbar, Eduard Pallejà, ha manifestat la seva satisfacció per l’elecció que, segons ha dit, suposa un reconeixement a l’aposta decidida de la fundació d’impulsar millors pràctiques en transparència i bon govern. “Som molt conscients que en l’actualitat hem de respondre a les exigències d’informació i no es tracta només de treballar en la nostra missió, i fer-ho de manera adequada, sinó de fer la nostra tasca visible, transparent i comprensible per als altres i, en particular, per a tots els col·lectius que es veuen beneficiats per la nostra activitat”, ha destacat.

Un altre dels criteris avaluats per a aquest rànquing i en els quals la Fundació Agbar ha treballat amb intensitat en el darrer any han estat la seva web, amb l'objectiu de difondre i publicar informació rellevant per a la seva acció social, els seus programes i activitats, així com una actualització periòdica de continguts.

També han treballat en millorar la qualitat de la informació continguda tant en la Memòria d’Activitats com en l’Informe Econòmic, tots dos recollits en l’apartat de Transparència del web de la fundació.