Nou rècord històric de les exportacions catalanes durant el primer semestre. Les vendes de Catalunya a l'exterior concentren ja el 25,3% del conjunt de l'Estat, i han assolit els 36.658,5 milions d'euros entre gener i juny, un 2,9% més que el mateix període de l'any passat, segons dades del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme. 

A nivell espanyol, les vendes exteriors van créixer en el mateix percentatge que les catalanes respecte el primer semestre del 2017, és a dir, un 2,9%, arribant a un valor de 144.916 milions d'euros. 

Creixement però desacceleració

Tot i que el nombre d'exportacions no para de créixer mes rere mes, aquest creixement és cada vegada més petit, fet que denota una desacceleració en el creixement. Això passa tant a nivell català com espanyol. 

Pel que fa a les dades del mes de juny, les exportacions catalanes van augmentar un 0,9% respecte el mateix mes de l'any passat, amb 6.191,4 milions. A nivell estatal, el mes de juny han crescut un 3,1%. 

Pel que fa a les importacions, a Catalunya durant el primer semestre de 2018 van augmentar un 6,3% en relació als primers sis mesos de l'any anterior i es van situar en 45.427,8 milions d'euros -el 28,5% del conjunt d'importacions de l'Estat-. El saldo entre exportacions i importacions és negatiu amb un dèficit de 8.769,3 milions d'euros, un 23,3% més que el mateix període de l'any passat. 

La comparació dels creixements interanuals de les exportacions i les importacions tant a Catalunya com a Espanya es pot observar al gràfic:

 

Font: Govern d'Espanya / Elaboració pròpia

Els productes químics, al capdavant

El sector dels productes químics és el que més pes ha tingut en les exportacions catalanes durant el primer semestre amb 9.599,7 milions d'euros i un augment del 2,9% en relació als primers sis mesos de 2017. Aquest tipus de mercaderia suposa el 26,2% del total de vendes catalanes a l'exterior.

El sector de l'automòbil, per la seva banda, aporta el 17,6% del total amb 6.446,2 milions d'euros i un creixement interanual del 15%. Pel que fa als béns d'equipament, les vendes a l'exterior han crescut un 1,2% interanual amb 6.342,3 milions d'euros, un 17,3% del total de Catalunya.

Durant el primer semestre de 2018, la major part d'exportacions catalanes van anar destinades a països de la Unió Europea (UE) -un 65,6% del total- i van créixer un 2,6% en relació als primers sis mesos de 2017. Els països de la UE en què augmenten més les exportacions són Portugal (6,4%) i el Regne Unit (3,4%). Fora de la UE destaca el creixement d'exportacions a Algèria (68,4%), el Vietnam (24,2%), l'Argentina (23,6%) i Perú (22,4%).