L'impacte del coronavirus ja es percep en les dades d'exportacions. Les vendes de Catalunya a l'exterior el mes de març van caure un 13,2% respecte al mateix mes de l'any passat, fins a situar-se en els 5.570,4 milions d'euros. El mal ritme d'aquest mes també ha enfonsat les exportacions del conjunt del primer trimestre, que cauen un 3,1% i suposen 17.415,8 milions d'euros.

La tendència també es percep en les dades espanyoles. Al març, Espanya va registrar una caiguda del 14,5% en les exportacions, que van suposar 21.769,2 milions d'euros. En el primer trimestre, la davallada del comerç exterior és del 3% a Espanya, amb uns resultats de 68.903,9 milions d'euros.

Les exportacions catalanes el març van ser principalment de productes químics, que van representar un 32,5% del total i que, malgrat la mala situació econòmica, van créixer un 5,5% interanual. En canvi, les vendes a l'exterior dels béns d'equip, que van representar un 16,8% del total, van caure un 16,3%, mentre que les d'alimentació, begudes i tabac (16,5% del total) van créixer un 19,5%.