El cost laboral de les empreses catalanes es va situar en el quart trimestre del 2017 en 2.828,38 euros per treballador al mes, cosa que suposa el 0,3% més que el mateix període del 2016, segons les dades publicades per l'institut d'estadística espanyol (INE). Els empresaris catalans recuperen les xifres de costos laborals per treballador i mes que hi havia vigents en el quart trimestre del 2012 i que se situaven en 2.829,65 euros per treballador.

En el conjunt de l'estat espanyol el cost laboral mensual per treballador en l'últim trimestre de l'any es va situar en 2.668,84 euros per treballador, el 0,7% més que el quart trimestre del 2016. Catalunya es manté com la quarta autonomia de l'Estat on els treballadors cobren menys després del País Basc (3.114,59 euros), la Comunitat de Madrid (3.105,86 euros) i Navarra (2.937,12 euros).

El cost salarial del quart trimestre a Catalunya, sense tenir en compte per exemple els costos de les cotitzacions de la Seguretat Social, es va situar en 2.146,46 euros, el 0,1% més que el mateix període de l'any passat, mentre la mitjana d'aquest cost salarial a l'estat espanyol es va situar en 2.020,14 euros, el 0,5% més que el quart trimestre del 2016. 

Per sectors

Per sectors d'activitat, el cost salarial per treballador i mes es va situar a la indústria en el conjunt de l'estat espanyol en el quart trimestre en 2.453,26 euros, amb un increment de l'1%, la construcció en 1.982,08 euros, el 0,3% menys que el 2016, i el sector serveis amb 1.943,34 euros, el 0,4% més. 

En termes de costos laborals, el sector industrial es va situar a l'estat espanyol el quart trimestre en 3.243,97 euros, l'1,1% més que al desembre del 2016, la construcció en 2.745,66 euros, el 0,2% menys, i el sector serveis en 2.557,89 euros, el 0,7% més. 

En relació amb la demanada d'ocupació de les empreses, el nombre de vacants que es reconeix, les empreses catalanes reconeixen la necessitat de contractar a 18.892 persones, la xifra més alta de l'Estat, el 25,3% del total de vacants de l'Estat, per davant de la Comunitat de Madrid on el nombre de vacants reconegudes es de 18.000 persones.