Colonial i Axiare han aprovat en els seus respectius consellers d'administració la fusió de les dues firmes, una operació que donarà lloc a un nou 'gegant' immobiliari, el primer grup propietari d'edificis d'oficines de lloguer d'Espanya i un dels primers d'Europa, que sumarà una cartera d'actius valorada en uns 11.100 milions d'euros.

La integració, que encara ha de ser ratificada per les respectives juntes d'accionistes, s'emprendrà mitjançant un canvi d'accions a raó d'1,8554 títols de Colonial per cada acció d'Axiare. Es tracta d'una prima del 6,42% en funció del preu de tancament de Colonial i Axiare en Borsa aquest dimarts (9,43 i 16,50 euros per títol, respectivament). Les dues companyies compten amb respectius informes realitzats per experts independents (JP Morgan i Credit Suisse) que determinen que el canvi fixat per l'acció és "raonable". El procés de fusió es materialitzarà en la segona meitat de l'any i suposarà la liquidació i dissolució d'Axiare i el traspassat en bloc de tots els seus actius i passius a Colonial.

La companyia que dirigeix Pere Viñolas ja va indicar la seva disposició a integrar la seva llavors participada Axiare quan a mitjans de novembre va llançar una OPA sobre el capital de la socimi que encara no tenia. En virtut de l'OPA, que va acabar el passat 2 de febrer, Colonial va passar a controlar el 86,8% del capital d'Axiare, amb el que el canvi d'accions es destinarà als accionistes titulars del 13,20% restant de les seves accions, que encara cotitzen a la borsa.

Amb la fusió, Colonial pretén "consolidar la posició de l'empresa al sector d'oficines 'prevalgui', simplificar i optimitzar la seva estructura organitzativa i funcional, i millorar la seva estructura financera", segons indica en el projecte de fusió, remès a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).

"L'objectiu de la fusió per a Colonial és donar resposta als reptes de l'actual sector immobiliari mitjançant l'enfortiment de la posició competitiva i assolir una dimensió més gran i eficiència del negoci a Espanya", indica la companyia, que a més avança que l'operació proporcionarà "sinergies significatives i una reducció de costos d'explotació".

A prop de Merlín Properties

Després de la fusió, Colonial comptarà amb una cartera d'actius per valor d'11.079 milions d'euros i se situa gairebé a l'altura de Merlín Properties, l'altra socimi que cotitza a l'Ibex, si bé en aquest cas la firma compta amb edificis d'oficines, logístics i centres comercials.

Colonial comptarà amb edificis d'oficines que sumaran 1,36 milions de metres quadrats de superfície i valorats en 9.282 milions d'euros, i augmentarà el pes de Madrid en el seu negoci en detriment de Barcelona, si bé París continuarà sent el seu primer mercat.

La resta dels actius, estimats en 1.797 milions correspon a actius comercials i logístics que aporta Axiare. Colonial ha apuntat en diferents ocasions la possibilitat de desinvertir actius que no consideri estratègics.

Al capítol financer, Colonial va tancar el 2017 amb un deute financer net de 3.066 milions d'euros, import equivalent al 31% del valor dels actius, al qual Axiare afegirà 676 milions d'euros. La Colonial resultant generarà ingressos per rendes de lloguer per uns 350 milions d'euros anuals, que l'empresa espera s'eleven a 500 milions una vegada es posin al mercat els projectes que actualment desenvolupa.

De fet, la firma patrimonialista participada per Qatar i el grup mexicà Finaccess ja ha indicat que, malgrat aquesta operació corporativa, preveu continuar invertint a créixer, mantenint la seva estratègia d'invertir entre 300 i 400 milions d'euros anuals. De fet, a començaments d'any va anunciar una 'macrocompra' de terra per 355 milions en la Méndez Álvaro de la capital per aixecar oficines i, possiblement, també habitatges.